Menu
Język: Program Magazynowy - Wersja angielska Program Magazynowy - Wersja polska

Oferujemy dedykowane rozwiązania z następujących dziedzin

  • Systemy wykorzystujące metody sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence)
  • Oprogramowanie do nadzoru i organizacji czasu pracy pracowników
  • Automatyzacja pracy i zadań biznesowych (Automation Software & business task automation)
  • Systemy kodów kreskowych (Barcoding Solutions)
  • E-mail marketing - masowa wysyłka poczty elektronicznej (Bulk Email Marketing Software)
  • Oprogramowanie wspomagające procesy podejmowania decyzji (Business Intelligence Applications)
  • Zarządzanie procesami biznesowymi (BMP = Business Process Management)
  • Zarządzania finansami i przepływem gotówki
  • Systemy zarządzania treścią (CMS = Content Management Systems)
  • Zarządzanie kontaktami (CM = Contact Management Solutions )
  • Zarządzanie relacjami z klientami ( CRM = Customer Relationship Management)
  • Data Mining & Hurtownie danych & OLAP (Data Mining & Multi-Dimensional Analysis)
  • Integracja baz danych & Synchronizacja danych (Database integration & data synchronization)
  • Systemy Wspomagania Decyzji (DSS = Decision Support Systems)
  • Obieg dokumentów & zarządzanie dokumentami (DMS = Document Management Software)
  • Oprogramowanie eCommerce & eBusiness
  • Integracja aplikacji korporacyjnych (EAI = Enterprise Application Integration)
  • Integracja Informacji Biznesowej (Enterprise Information Integration)
  • Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa (ERP = Enterprise Resource Planning Software)
  • Integracja Współpracy Biznesowej (ECS = Enterprise Collaboration Software)
  • Zarządzanie Inwestycjami Przedsiębiorstwa (ESM = Enterprise Spend Management)
  • Oprogramowanie do zarządzanie wydatkami (EMS = Expense Management Software)
  • Zarządzanie Środkami Trwałymi (FAM = Fixed Asset Management)
  • Oprogramowanie do tworzenia Forum i Blog -ów (Forum and Blog Development)
  • Dedykowane Rozwiązania Branżowe (Industry Specific Solutions)
  • Projektowanie oprogramowania Internetowego
  • Zarządzanie wiedzą (KM)
  • Oprogramowanie do zarządzania finansami (Financial Management Software)
  • Oprogramowanie dla Helpdesk (biur pomocy) & Bazy wiedzy znanych rozwiązań (Knowledgebase Solutions)
  • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HRM = Human Resource Management)
  • Logistyka i rozwiązania dla transportu (Logistic & Transportation Solutions)
  • Zarządzanie Środkami Trwałymi (Asset Management Software)
  • Oprogramowanie i systemy dla produkcji (Manufacturing Systems & Software )
  • Automatyzacja Procesów Marketingowych (Marketing Automation Software)
  • Planowanie Zapotrzebowania Materiałowego (MRP = Material Requirements Planning)
  • Oprogramowanie do przesyłu wiadomości oraz poczty e-mail
  • Oprogramowanie do obsługi Newsletter & Mailing List
  • Oprogramowanie wspierające sprzedaż online (Online Sales Support)
  • Systemy rezerwacji Internetowej (Online Reservation & Booking System)
  • Kalendarze i Harmonogramy Online (Scheduling / Calendar)
  • Outsourcing (zlecanie wybranych usług wyspecjalizowanym firmom)
  • Program Obsługi Sprzedaży (POS = Point Of Sales Software)
  • Rozwiązania portalowe - portal klienta, portal dostawcy
  • Zarządzanie danymi o produkcie (PDM = Product Data Management)
  • Zarządzanie Cyklem Życia Produktu (PLM = Product Lifecycle Management)
  • Oprogramowanie do planowania produkcji (Production Planning System)
  • Programy od zarządzania produkcją (Production Management Software)
  • Zarządzanie mieniem i nieruchomościami (Property / Real Estate Management)
  • Oprogramowanie do Kontroli Jakości (Quality Control Software)