Menu
Język: Program Magazynowy - Wersja angielska Program Magazynowy - Wersja polska

Zapytanie ofertowe o wycenę programu na zamówienie

Nazwa firmy lub osoba kontaktowa:

Adres e-mail:

Telefon kontaktowy:

Dane niezbędne do przedstawienia orientacyjnej oferty cenowej dla Państwa oprogramowania:

Rodzaj programu (np. Aplikacja internetowa, Program działający w sieci lokalnej, Program 1-stanowiskowy)

System(y) operacyjne na których ma działać program (np. Windows XP)

Podstawowa funkcja jaką ma pełnić program: (np. Gromadzenie danych o klientach)

Dokładny opis funkcjonalności programu: (czym bardziej precyzyjny opis tym bardziej precyzyjna wycena)

Ilość wprowadzanych danych dziennie / miesięcznie: (np. 10 nowych klientów dziennie)

Ilość osób korzystających z programu, uprawnienia: (np. 3 osoby z działu obsługi klienta + administrator)

Czy program będzie współpracował z innym oprogramowaniem lub bazą danych? (np. import danych z Excela)

Oczekiwany rodzaj współpracy (np. Zdalne wykonanie programu / Wizty wdrożeniowe / Szkolenia dla pracowników)

Verification:
1+2=

UWAGA: Nie tworzymy programów do prac magisterskich, dyplomowych i innych projektów studenckich.