Menu
Język: Program Magazynowy - Wersja angielska Program Magazynowy - Wersja polska

Skaner kodów kreskowych LoMag dla systemu Android

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynkowym stworzyliśmy darmową aplikację, która zamieni niemal każdy telefon (tablet) z systemem android w profesjonalny skaner kodów kreskowych. Aplikacja przydatna przy inwentaryzacji oraz innych procesach logistycznych w magazynie, nie posiada żadnych ograniczeń co do odczytywania ilości kodów kreskowych, a jej wachlarz rozróżniania różnych formatów kodów jest na miarę profesjonalnego urządzenia. Aplikacja ta może być wykorzystywana przez wszystkie przedsiębiorstwa, a nawet przez indywidualne osoby, które nie prowadzą żadnej działalności gospodarczej.

1. Pobranie oraz instalacja.

Aby móc skorzystać z darmowej aplikacji skanera kodów kreskowych LoMag i zamienić swój telefon w prawdziwy kolektor danych, należy posiadać telefon (smartphone) lub tablet z systemem android w wersji 2.1 lub nowszej, z aparatem fotograficznym do wykonywania zdjęć i filmów wideo (zalecane jest, aby kamera posiadała funkcję Autofocus).

Pobranie aplikacji Skaner kodów kreskowych LoMag odbywa się za pomocą platformy Google Play. Aby przejść do pobrania produktu należy kliknąć tutaj lub uruchomić "Sklep Play" w swoim telefonie. W celu pobrania aplikacji należy posiadać darmowe konto google play. lub uruchomić "Sklep Play" w swoim telefonie. W celu pobrania aplikacji należy posiadać darmowe konto google play.

Program MagazynowyProgram Magazynowy

Po uruchomieniu Sklepu Play (jak powyżej) przechodzimy do wyszukiwarki aplikacji, a następnie wpisujemy do niej częściową nazwę aplikacji "lomag".

Program Magazynowy

Po wpisaniu częściowej nazwy aplikacji oraz zatwierdzenia poszukiwanego słowa aplikacja wyświetli "Skaner kodów kreskowych LoMag" na liście wyszukiwania. Po kliknięciu w pozycję jak poniżej przejdziemy do strony darmowego produktu skanera LoMag.

Program Magazynowy

W celu pobrania i zainstalowania aplikacji klikamy "zainstaluj".

Program Magazynowy

W kolejnym kroku otworzy się okno informacyjne dotyczące dostępu do odpowiednich informacji, jakich potrzebuje program do poprawnego funkcjonowania. W celu rozpoczęcia pobrania aplikacji należy umożliwić jej dostęp do potrzebnych modułów - klikając "Akceptuj".

Program MagazynowyProgram Magazynowy

Po zakończeniu instalacji zostaniemy o tym fakcie powiadomieni. W przypadku błędnej instalacji prosimy o kontakt.

2. Uruchomienie aplikacji.

Aby uruchomić darmowy skaner kodów kreskowych LoMag, należy odszukać w menu naszego telefonu ikonkę aplikacji - patrz poniżej. W celu jej uruchomienia należy w nią kliknąć.

Program Magazynowy

Po uruchomieniu aplikacji zostanie wyświetlone główne menu nawigacyjne, w którym znajduje się kilka modułów, które zostaną poniżej kolejno omówione.

Program Magazynowy

3. Utworzenie dokumentu oraz skanowanie kodów kreskowych.

Aby rozpocząć pracę skanowania kodów kreskowych musimy w pierwszej kolejności utworzyć nowy plik (dokument), na którym będą zapisywane informacje o zeskanowanych kodach kreskowych. W tym celu klikamy w pierwszą kafejkę (ikonę) w aplikacji, czyli klikamy w ikonkę podpisaną "Dodaj plik".

Program Magazynowy

Zostanie wyświetlone okno potwierdzenia utworzenia nowego pliku (istnieje możliwość zmiany nazwy pliku). W celu kontynuacji pracy z aplikacją należy kliknąć "Zatwierdź". Po czym zostanie uruchomiony skaner (patrz poniżej).

Program Magazynowy

Następnie aparatem wideo naszego urządzenia (telefon, tablet) najeżdżamy na kod kreskowy, po czym urządzenia dzięki aplikacji zeskanuje, rozpozna i zapisze kod kreskowy tak jak poniżej. O zeskanowanym kodzie zostaniemy powiadomieni poprzez sygnał dźwiękowy oraz informację tekstową w dolnej części ekranu.

Program Magazynowy

Po zeskanowaniu kodu skaner resetuje obraz, przez co umożliwia skanowanie kolejnego kodu. Aplikacja umożliwia nie tylko skanowanie kodów kreskowych (typu EAN-13), ale również rozpoznaje kody QR. Odczyt takiego kodu odbywa się w identyczny sposób.

Program Magazynowy

Czytnik kodów kreskowych LoMag obsługuje następujące formaty kodów:

  • Kody na produktach : EAN-13, EAN-8, ISBN, UPC-A, UPC-E
  • Kody przemysłowe: Codabar, Code 128, Code 93, Code 39, ITF, RSS
  • Kody 2D: QR Code, Data Matrix

W przypadku, gdy podczas skanowania chcielibyśmy przejrzeć dokument z zapisanymi kodami kreskowymi, klikamy w ikonkę umieszczoną w prawym górnym rogu - przejdziemy do okna "Podgląd danych", który jest poniżej Państwu przedstawiony.

Program Magazynowy

Jeśli natomiast chcielibyśmy zakończyć proces skanowania i przejść do głównego menu aplikacji klikamy w tym celu ikonkę umieszczoną w lewym górnym rogu.

Program Magazynowy

3. Podgląd danych.

Aby przejrzeć listę kodów kreskowych, jakie przed chwilą zeskanowaliśmy, klikamy "Podgląd danych" w menu głównym aplikacji.

Program Magazynowy

W oknie "Podgląd danych" widzimy listę zeskanowanych kodów kreskowych. W dolnej części modułu "Podgląd danych" znajdziemy dodatkowe funkcje, kolejno od lewej strony: (1)włączenie skanera (do zeskanowania kolejnego kodu na bieżącym dokumencie), (2)zapisanie dokumentu w wersji Excel na urządzeniu, (3)wysłanie dokumentu Excel z kodami kreskowymi na adres email.

Program Magazynowy

Po kliknięciu w ikonkę nr 1 zostanie uruchomiony obraz do skanowania kolejnych kodów kreskowych.

Program Magazynowy

Po kliknięciu w ikonkę nr 2 zostanie uruchomione okno zapisu pliku Excel z zeskanowanymi kodami kreskowymi na dysku naszego urządzenia. W celu zapisania wybieramy folder do zapisu, nadajemy nazwę(lub pozostawiamy domyślną) i klikamy przycisk zapisz.

Program Magazynowy

Po kliknięciu w ikonkę nr 3 zostanie uruchomione okno umożliwiające wysłanie pliku Excel z zeskanowanymi kodami kreskowymi na wskazany przez nas adres email. Aby email został wysłany musimy posiadać dostęp do Internetu oraz własną skrzynkę emaliową.

Program Magazynowy

Nasz plik Excel wygląda w następującej postaci jak poniżej.

Program Magazynowy

Jak widzimy, w pliku Excel znajdują się kolumny z informacjami o kodach kreskowych, ilościach produktów (dla danego kodu), cenach (dla danego kodu) oraz numerach seryjnych (dla danego kodu). Aplikacja skaner kodów kreskowych LoMag automatycznie określa domyślną ilość towarów jako 1 (dla domyślnego trybu skanowania - samego kodu kreskowego).

Aby móc określać dokładną ilość towaru dla danego kodu kreskowego, jego cenę oraz informację o numerze seryjnym, należy przejść do ustawień aplikacji i określić rodzaj skanowania.

4. Ustawienie rodzaju skanowania.

Skaner kodów kreskowych LoMag umożliwia skanowanie kodów kreskowych na kilka sposobów.

Istnieje możliwość skanowania:

  • Tylko i wyłącznie kodu kreskowego.
  • Kodu kreskowego wraz z ilością (towaru).
  • Kodu kreskowego wraz z ilością oraz ceną (towaru).
  • Kodu kreskowego wraz z numerem seryjnym (tylko w przypadku, gdy numer seryjny towaru jest taki sam jak kod kreskowy).

Aby zmienić rodzaj skanowania przechodzimy do ustawień aplikacji.

Program Magazynowy

Następnie wybieramy 1 z 4 możliwych rodzajów skanowania. Domyślenie mamy włączone skanowanie tylko samego kodu kreskowego. Aby zmienić rodzaj skanowania klikamy na interesujący nas typ skanowania. Dla przykładu wybierzmy skanowanie "Kod, ilość i cena", a następnie kliknijmy "Zatwierdź".

Program Magazynowy

Po zatwierdzeniu zmiany ustawień przejdziemy do głównego menu programu. Aby sprawdzić efekt zmiany, należy uruchomić skaner (na kontynuującym dokumencie - klikając "Kontynuuj plik", a następnie wybierając plik do kontynuacji zapisywania).

Program MagazynowyProgram Magazynowy

5. Skanowanie kodu kreskowego wraz z ilością i ceną.

Aparatem wideo naszego urządzenia najeżdżamy na kod kreskowy, po czym urządzenie - dzięki aplikacji - zeskanuje, rozpozna i zapisze kod kreskowy tak jak poniżej, następnie zostanie wyświetlone okno do określenia informacji na temat ilości i ceny (towaru z danym kodem).

Program MagazynowyProgram Magazynowy

W polu "ilość" określamy ilość (towaru) przypadająca dla danego kodu kreskowego oraz cena (towaru) przypadająca dla 1 kodu kreskowego. Dla przykładu określamy ilość = 5 jednostek oraz cena = 2 za jednostkę.

Program Magazynowy

Po określeniu tych informacji mamy możliwość skanowania następnego kodu lub zapisania wykonanych operacji i zakończenia pracy skanera. W module "Podgląd danych" możemy sprawdzić jak została zapisana powyższa operacja.

Program Magazynowy

Dokument po zapisaniu do pliku Excel wygląda tak, jak poniżej.

Program Magazynowy

6. Skanowanie kodu kreskowego wraz z numerem seryjnym.

Istnieje również możliwość skanowania kodów kreskowych wraz z numerem seryjnym. Jeśli interesuje nas taki rodzaj skanowania, przechodzimy powtórnie do ustawień aplikacji i wybieramy rodzaj skanowania "Kod i numer seryjny". Należy podkreślić, że ten typ skanowania jest tylko przydatny w przypadku, gdy numer seryjny towaru jest taki sam jak kod kreskowy.

Program Magazynowy

W celu sprawdzenia tego typu skanowania uruchamiamy skaner (w analogiczny sposób jak robiliśmy to wcześniej).

Po raz kolejny aparatem wideo naszego urządzenia najeżdżamy na kod kreskowy, po czym urządzenie dzięki aplikacji LoMag zeskanuje, rozpozna i zapisze kod oraz numer seryjny. Pojawi się komunikat jak poniżej.

Program Magazynowy

W module "Podgląd danych" sprawdzamy jak została zapisana niniejsza operacja.

Program Magazynowy

Dokument po zapisaniu do pliku Excel wygląda jak poniżej. Warto zauważyć, że została ustawiona ilość = 1, ponieważ tylko jeden towar może mieć taki numer seryjny jak kod kreskowy.

Program Magazynowy

W taki właśnie sposób, za pomocą naszego telefonu (lub innego urządzenia z systemem android), jesteśmy w stanie zeskanować kody kreskowe naszych produktów na magazynie. Proces skanowania kodów kreskowych finalizujemy w oprogramowaniu magazynowym LoMag, aby zakończyć proces ewidencyjny(np. wydając zeskanowany towar z magazynu i zapisać zmiany stanów magazynowych w programie magazynowym LoMag).

7. Importowanie pliku Excel do programu magazynowego LoMag.

Aby dokonać operacji magazynowych (przyjęcie, wydanie itp.) dla towarów z zeskanowanymi kodami kreskowymi w darmowym skanerze kodów kreskowych LoMag uruchamiamy oprogramowanie magazynowe LoMag.

Program Magazynowy

Dla przykładu przyjmujemy, że zeskanowane kody kreskowe to kody produktów jakie wydajemy z magazynu. Dlatego w programie LoMag uruchamiamy dokument wydania z magazynu, w którym zaimportujemy plik z kodami kreskowanymi utworzony w aplikacji skanera LoMag.

Program Magazynowy

Aby zaimportować plik z zeskanowanymi kodami aplikacji skanera LoMag, przechodzimy do menu narzędziowego okna "Nowy dokument: Wydanie z magazynu" i klikamy w ikonkę "Importuj" (patrz poniżej). Zostanie uruchomiony moduł "Import zawartości dokumentów z pliku Microsoft Excel".

Program Magazynowy

Następnie importujemy za pomocą modułu "Import zawartości dokumentów z plików Microsoft Excel" nasz dokument Excel z kodami. Jak dokładnie działa moduł importowania plików Excel na dokument w oprogramowaniu LoMag znajdziesz tutaj w pt. 6. Dodawanie towaru na dokument magazynowy za pomocą importowania danych z pliku Excel.

Tak wygląda nasz plik z listą zeskanowanych kodów kreskowych w programie kalkulacyjnym.

Program Magazynowy

Plik został wczytany do programu LoMag:

Program Magazynowy

Jak widzimy powyżej nasz dokument Excel został wczytany do oprogramowania. Następnie, aby przeprowadzić proces importu na dokument, klikamy przycisk "3. Import elementów - dodaje nowe pozycje do dokumentu". Pamiętaj, aby przed importem dopasować kolumny z Excela do odpowiednich pól (kod kreskowy, ilość, cena, numer seryjny).

Program Magazynowy

Po zaimportowaniu danych na dokument, dokument wygląda następująco:

Program Magazynowy

Jak widzimy powyżej, towary z pliku Excel zostały dodane na dokument. Za pomocą zeskanowanych kodów kreskowych zostały zaimportowane pozostałe informacje o produktach (takie jak "nazwa towaru", "jednostka" itd.). Należy pamiętać, iż aby inne dane o towarach zostały zaimportowane muszą one znajdować się w kartotece towaru programu magazynowego LoMag. W przypadku braku towaru z danym kodem kreskowym w kartotece towaru program podczas importowania danych z pliku Excel poinformuje nas o tym oraz zapyta czy dodać do towaru brakujący towar (patrz poniżej). W przypadku importowania kodów kreskowych wraz z numerami seryjnymi należy pamiętać, aby włączyć obsługę numerów seryjnych w ustawieniach oprogramowania LoMag.

Program Magazynowy

Importowanie naszego pliku z zeskanowanymi kodami kreskowymi w aplikacji mobilnej LoMag można również w analogiczny sposób wykorzystać w:

  • Pozostałych dokumentach magazynowych (PZ, PW, RW, Korekty, Przesunięcia międzymagazynowe etc.)
  • W procesie remanentu
  • Dodawaniu nowych towarów do kartoteki towarów (Menu->Towary->Importuj z Excela)

7. Pozostałe możliwości aplikacji skanera kodów kreskowych LoMag.

Modułu "Przeglądaj pliki" służy do przeglądania listy utworzonych plików; moduł ten umożliwia przeglądanie zawartości każdego dokumentu oraz jego usunięcie (używając do tego celu czerwony krzyżyka znajdujący się przy danym dokumencie).

Program Magazynowy

Moduł "Wyślij plik" służy do zapisania bieżącego dokumentu (na którym pracujemy) na dysk naszego urządzenia oraz do wysłania bieżącego dokumentu na naszą skrzynkę email.

Program Magazynowy

Dodatkową, nie omówioną jeszcze funkcję aplikacji, znajdziemy w ustawieniach aplikacji - Wprowadzenie czasu w sekundach pomiędzy skanowaniami. Służy ona do określenia czasu jaki skaner ma odczekać, aby można było przeprowadzić proces zeskanowania kolejnego kodu kreskowego.

Program Magazynowy

To już wszystko - teraz już wiesz jak działa darmowa aplikacja skanera kodów kreskowych LoMag. Jeśli masz uwagi do programu napisz do nas na bs[at]longint.com. Dodatkowo zapraszamy do ocenienia aplikacji w Sklepie Google - przejdź do "Sklep Play" na swoim urządzeniu, następnie wyszukaj naszą aplikację i wystaw jej ocenę wraz z komentarzem, tak jak poniżej.

Program MagazynowyProgram Magazynowy

Dziękujemy!