Menu
Język: Program Magazynowy - Wersja angielska Program Magazynowy - Wersja polska

Odpowiedzi na częste pytania dotyczące zakupu programu

Jak długo mogę używać programu po zakupie licencji?

Licencja na program magazynowy jest bezterminowa. Nabywca, który zakupił licencję, może użytkować oprogramowanie dowolnie długo w ramach prowadzonej przez siebie działalności.

Czy mogę pobierać za darmo aktualizacje?

Po zakupie nabywca może za darmo aktualizować oprogramowanie przez okres 12 miesięcy od daty zakupu. Po 12 miesiącach może pozostać przy ostatnio pobranej wersji bądź zakupić możliwość aktualizacji na kolejne 12 miesięcy zgodnie z cennikiem aktualizacji.

Czy po wprowadzeniu klucza aktywacyjnego stracę istniejące dane w wersji DEMO?

NIE. Klucz aktywacyjny nie usuwa żadnych danych.

Czym różni się wersja DEMO od pełnej wersji?

Nie ma różnic w funkcjonalności obu wersji. Wersja DEMO posiada ograniczenie czasowe i przestaje działać po 30 uruchomieniach programu.

Czy program ma jakieś ograniczenia, np. ilości magazynów, towarów?

NIE. Program obsługuje dowolną ilość magazynów, towarów, kontrahentów, dokumentów. Ograniczeniem ilości danych jest rozmiar bazy Microsoft SQL Express czyli 10GB. Program był testowany na setkach tysięcy wpisów. Przy bazach danych zawierająch ponad 50 tys towarów lub ponad milion elementów ruchów magazynowych niektóre operacje i raporty mogą działać wolniej.

Kiedy dostanę klucz aktywacyjny i w jakiej formie?

Klucz aktywacyjny zwykle wysyłamy na adres e-mail Nabywcy programu po otrzymaniu płatności. Płacąc za program przelewem najlepiej podać adres e-mail w tytule przelewu. Istnieje możliwość wysłania klucza aktywacyjnego jako SMS.

Czy przed zakupem programu istnieje możliwość otrzymania faktury VAT z wydłużonym terminem płatności?

TAK. Proszę w takim przypadku zaznaczyć to w uwagach zamówienia. Po otrzymaniu zamówienia wysyłamy tradycyjną pocztą kopię i oryginał faktury na adres Nabywcy. Po otrzymaniu podpisanej kopii faktury wysyłamy klucz aktywacyjny do pełnej wersji programu.

Czy mogę przenieść program z kluczem aktywacyjnym na inny komputer?

TAK. Klucz aktywacyjny jest powiązany z bazą danych. Należy wykonać archiwizację bazy (menu Program/Archiwizacja) następnie na nowym komputerze należy zainstalować wersję DEMO i odtworzyć kopię zapasową bazy danych (Program/Dearchiwizacja).

Co w przypadku zagubieniu klucza, np. w skutek awarii komputera?

Istnieje możliwość odzyskania swojego klucza od producenta programu. Należy wysłać prośbę z adresu e-mail, na który kiedyś został wysłany klucz, wraz z nazwą firmy, dla której był przeznaczony.

Czy mogę odsprzedać programu lub przekazać komuś klucz?

NIE. Klucz aktywacyjny jest TAJNY, powiązany z Nabywcą i przeznaczony tylko dla Nabywcy. Nabywcy surowo zabrania się rozpowszechniania lub udostępniania klucza aktywacyjnego do programu.

Odpowiedzi na częste pytania dotyczące wersji DEMO:

Jak długo mogę używać wersję DEMO?

Wersję DEMO można uruchomić 30 razy. Jest to w pełni funkcjonalna wersja programu stworzona, aby za darmo i bez ryzyka zapoznać się z funkcjonalnością Programu Magazynowego LoMag

Czy wersja DEMO pracuje w sieci?

TAK. Na dowolnej ilości komputerów.

Czy po zakupie mogę kontynuwać pracę na danych wprowadzonych w wersji DEMO?

TAK

Czym różni się wersja DEMO od pełnej wersji?

Nie ma różnic w funkcjonalności obu wersji. Wersja DEMO posiada ograniczenie czasowe i przestaje działać po 30 uruchomieniach programu.

Czy wersja DEMO ma jakieś ograniczenia, np. ilości magazynów, towarów?

NIE. Program obsługuje dowolną ilość magazynów, towarów, kontrahentów, dokumentów. Ograniczeniem ilości danych jest rozmiar bazy Microsoft SQL Express czyli 10GB. Program był testowany na setkach tysięcy wpisów. Przy bazach danych zawierająch ponad 50 tys towarów lub ponad milion elementów ruchów magazynowych niektóre operacje i raporty mogą działać wolniej.

Odpowiedzi na częste pytania dotyczące Konfiguracji pracy w sieci

Jak skonfigurować program na kilku komputerach?

Aby program pracował w sieci komputery muszą być spięte siecią lokalną lub siecią VPN. Na komputerze pełniącym rolę serwera należy w Menu Program/Ustawienia/Praca w sieci wybrać "Ten komputer pełni rolę serwera" i zapamiętać nazwę serwera, która wyświetla się poniżej. Na pozostałych komputerach wybieramy opcję "Ten komputer to klient, łączy się z serwerem" i wpisujemy nazwę serwera.

Co zrobić jak program nie może połączyć się z serwerem?

 • Sprawdź czy program antywirusowy lub zapora ogniowa nie blokuje ruchu pomiędzy komputerami. W niektórych sieciach należy podać adres IP serwera zamiast nazwy serwera
 • Komputer pełniący rolę serwera musi mieć otwarte porty tcp: 1433 , 1434 , 445 oraz udp: 1434
 • Sprawdź czy możesz uzyskać połączenie z serwerem przeglądając otoczenie sieciowe lub Wyszukać komputer poleceniem Windows "Start/Wyszukaj/Komputer w sieci".
 • Uruchom polecenie "PING nazwaSerwera" z linii poleceń (Menu start/Uruchom/cmd). Jeśli uzyskasz wynik "Upłynął limit czasu żądania" oznacza to, że sieć między komputerami nie działa (np. nie łączy kabel)

Zagadnienia i Problemy techniczne

Gdzie zapisywane są dane wprowadzane w programie Lomag?

Program zapisuje dane w bazie SQL w 2 plikach na dysku w podkatalogu "baza danych". Zwykle pliki z danymi znajdują się tutaj:

 • c:\Program Files\Program magazynowy\Baza danych\firma.mdf
 • c:\Program Files\Program magazynowy\Baza danych\firma.ldf

W tych 2 plikach znajdują się wszystkie dane i wszystkie ustawienia programu. Pliki można skopiować tylko jeśli zamknięty jest program magazynowy.

W jaki sposób przenieść bazę na inny komputer?

 • 1. Menu Program / Archiwizacja (na starym komputerze - serwerze) i wskazujemy klucz USB aby program utworzył kopię bazy.
 • 2. Menu Program / Dearchiwizacja (na nowym komputerze) i wskazujemy klucz USB z kopią bazy.

UWAGI: Archiwizację można wykonać tylko na komputerze pełniącym rolę serwera: albo z poziomu programu LoMag w menu Program / Archiwizacja lub kopiując pliki bazy danych. W przypadku pracy wielostanowiskowej archiwizacja jest wykonywana jako plik BAK ponieważ inni użytkownicy mogę w tym samym czasie korzystać z programu i pliki są zablokowane. Jeśli chcemy odtworzyć kopię bazy BAK na innym komputerze, to ten komputer też musi być ustawiony jako serwer. Jeśli chcemy skopiować pliki firma oraz firma_log a są zablokowane to trzeba przed kopiowaniem wyłączyć wszędzie Lomag i zrestartować serwer lub zatrzymać usługę "SQL Server". Przy kopiowaniu bazy na inny komputer należy pamiętać o nadaniu uprawnień do plików na nowym komputerze. We właściwościach pliku / Zabezpieczenia / Użytkownicy nadać "pełna kontrola".

Czy program LoMag działa z innymi wersjami bibliotek SQL?

Aktualnie program domyślnie instaluje i automatycznie konfiguruje wersję SQL Express 2005 lub SQL Express 2012. Program będzie również prawidłowo działał z SQL 2008, SQL 2008 R2, SQL 2014, SQL 2016. Można również wykorzystać pełną wersję SQL Server Standard lub Enterprise. LoMag nie wspiera Microsoft SQL 2000 (wersja 8.0 i wcześniejsze)

Program zgłasza komunikat "database is read only"

Sytuacja w której baza jest "read-only" (tylko do odczytu) zdarza się w kilku przypadkach:

 • Działają 2 kopie programu jednocześnie np. 2 osoby zalogowane na komputerze i uruchomiły LoMag skonfigurowany do pracy jednostanowiskowej.
 • Udostępniony został dysk sieciowy z bazą programu LoMag (tak nie konfiguruje się programu LoMag).
 • Brak praw do zapisu w katalogu gdzie jest baza: C:\PROGRAM FILES\PROGRAM MAGAZYNOWY\BAZA DANYCH.
 • Inny program lub proces blokuje bazę np. SQL Server Management Studio lub program instalacyjny.

Kilka możliwych rozwiązań tego problemu:

 • Restart komputera i zalogowanie się jako administrator.
 • Odpowiednio skonfigurować uprawnienia: Pełne prawa do zapisu do katalogu c:\Program Files\Program magazynowy\ dla grupy "Użytkownicy" lub "Users".
 • Zmiana w LoMag w menu Program/Ustawienia/praca w sieci/ opcji na Wiele stanowisk - ten komputer pełni rolę serwera
 • Usunięcie wszystkich plików tymczasowych z katalogu: C:\Documents and Settings\XXXXX\Local Settings\Application Data\Microsoft\Microsoft SQL Server Data\SQLEXPRESS\
 • Zmiana konta na którym działa usługa SQL Express na systemowe i restart serwera SQL.
 • Zainstalowanie narzędzia diagnostycznego "SQL Server Management Studio Express: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=C243A5AE-4BD1-4E3D-94B8-5A0F62BF7796&displaylang=en