Menu
Język: Program Magazynowy - Wersja angielska Program Magazynowy - Wersja polska

LoMag dla systemu Android działający online z bazą SQL przez WiFi (lub 3G/4G/LTE)

Nasza aplikacja dla Android "Program Magazynowy LoMag MSSQL" pozwala zamienić niemal każdy telefon lub tablet z systemem android w profesjonalny skaner kodów kreskowych. Zapis i odczyt danych odbywa się w czasie rzeczywistym bezpośrednio do bazy LoMag. Aplikacja może być też wykorzystana na profesjonalnych kolektorach danych z systemem Android do pracy online na bazie LoMag.

1. Wymagania oraz instalacja aplikacji

Minimalne wymagania to telefon, tablet lub kolektor z systemem android w wersji 4.1 lub nowszej. Aby sprawnie odczytywać kody kreskowe zalecany jest aby urządzenie posiadało kamerę w rozdzielczości Full HD (1920×1080) z funkcją Autofocus lub wbudowany czytnik kodów kreskowych. W przypadku ciemnych pomieszczeń zalecane jest doświetlenie kodów kreskowych przez flesz.

Pobranie aplikacji odbywa się za pomocą platformy Google Play. Aby przejść do pobrania produktu należy kliknąć tutaj lub uruchomić "Sklep Play" w swoim telefonie. W celu pobrania aplikacji należy posiadać darmowe konto Google Play i uruchomić "Sklep Play" w swoim telefonie:

Program MagazynowyProgram Magazynowy

Po zatwierdzeniu wybieramy na liście "Program Magazynowy LoMag MSSQL" i naciskamy ZAINSTALUJ, AKCEPTUJ, OTWÓRZ:

Program MagazynowyProgram Magazynowy

2. Konfiguracja połączenia aplikacji Android do bazy LoMag.

Baza LoMag wykorzystuje biblioteki Microsoft SQL Server 2005 lub nowsze. Aby urządzenie z Android mogło połączyć się do bazy muszą być zainstalowane te biblioteki i odpowiednio skonfigurowane. Najprostszym sposobem aby to zrobić jest wykorzystanie LoMag dla Windows. Instalator programu automatycznie instaluje i konfiguruje biblioteki Microsoft SQL Server na komputerze. Jeśli mamy już LoMag dla Windows wystarczy uruchomić Ustawienia / Praca w sieci / wybieramy 3 opcję "Ten komputer pełni rolę serwera" oraz "Autentykacja SQL Serwer". Proszę zanotować nazwę serwera z tego okna:

Program Magazynowy

Jeśli to była standardowa instalacja LoMag wraz z bibliotekami SQL nie trzeba zmieniać loginu i hasła oraz pozostałych parametrów. Program LoMag automatycznie udostępni bazę w sieci, otworzy port 1433 firewall i potwierdzi zakończenie konfiguracji jak poniżej:

Program Magazynowy

UWAGA: W aktualnej wersji LoMag można wykorzystać skanowanie kodu QR ustawień aby wczytać ustawienia serwera na urządzenie Android.

Po skonfigurowaniu dostępu do bazy, możemy uruchomić aplikację na Android i wpisać nazwę serwera, którą wcześniej zanotowaliśmy (zaznaczona na zielono powyżej):

Program Magazynowy

Warto zaznaczyć "zapisz ustawienia" aby w przyszłości nie wpisywać ponownie nazwy serwera oraz upewnić się, że komórka jest połączona do sieci WiFi. Następnie naciskamy "Połącz":

Program Magazynowy

Po kilku sekundach powinno pojawić się okno logowania jak poniżej:

Program Magazynowy

W przypadku gdy w tym miejscu program wyświetli komunikat o braku możliwości połączenia z bazą lub logowanie trwa ponad minutę należy sprawdzić poniższe:

  • Zdarza się, że programy antywirusowe blokują dostęp do serwera. Proszę na chwilę wyłączyć firewall i program antywirusowy i spróbować ponownie.
  • Naciśnij przycisk wyszukiwania przy nazwie serwera i sprawdź czy aplikacja odnajduje serwer za bazą SQL
  • Spróbuj użyć adresu IP serwera zamiast nazwy.

2.1 Sprawdzanie adresu IP serwera.

Program Magazynowy

W okienku konsoli wpisać należy polecenie ipconfig i nacisnąć klawisz enter. Wyświetlony zostanie adres IP przypisany do odpowiedniej karty sieciowej, jeżeli posiadamy kilka kart i skonfigurowane zostały do połączenia z siecią, polecenie ipconfig wyświetli wszystkie posiadane aktualnie adresy IP.

Program Magazynowy

2.1.2 Sprawdzanie adresu IP w ustawieniach sieci i Internetu.

Aby wyświetlić okno ustawień należy kliknąć prawym przyciskiem myszki na pasku zadań w ikonę połączenia internetowego (Wi-Fi) i nowym menu wybrać opcję Otwórz ustawienia sieci i Internetu.

Program Magazynowy

Powyża operacja spowoduje wyświetlenie nowego okna z ustawieniami, w którym należy wybrać opcję wyświetl właściwości sieci.

Program Magazynowy

We właściwościach sieci należy odszukać połączenie o nazwie Wi-Fi a następnie odczytać wartość dla parametru Adres IPv4 w celu poznania adresu IP naszego komputera w sieci.

Program Magazynowy

2.1.3 Łączenie się z serwerem z wykorzystaniem adresu IP.

Znając adres IP naszego serwera należy wprowadzić go ręcznie w polu Nazwa serwera, drugą opcją jest wyszukanie wszystkich dostępnych adresów IP w naszej sieci, a następnie wybrać go z listy - można to uczynić klikając w ikonę LoMag
UWAGA!!! Sieci internetowe są konfigurowane w różne sposoby. Czasami zdarza się ze po ponownym uruchomieniu komputera uzyska on inny adres IP niż posiadał poprzednio. W przypadku błędu połączenia należy sprawdzić obecny adres serwera w sposób przedstawiony w powyższej instrukcji.

Program Magazynowy

2.2 Konfigurowanie firewalla.

System Windows posiada domyślnie najczęściej włączoną funkcję firewalla. Zadaniem tego oprogramowania jest filtrowanie danych wychodzących i przychodzących do komputera poprzez sieć lub internet. Może wystąpić sytuacja że program będzie blokować połączenia dla urządzenia z aplikacją android. Rozdział ten przedstawia jak skonfigurować systemowe zapory dla Windows 10 oraz 7.

2.2.1 Konfigurowanie zapory w Windows 10.

Istnieje kilka sposób na uruchomienie ustawień firewalla w systemie Windows 10, instrukcja ta przedstawi najłatwiejszą metodę w której należy posłużyć się wyszukiwarką dla systemu Windows, która jest zlokalizowana w pasku menu, a następnie wpisując frazę 'firewall' w opcji wyszukiwania.

Program Magazynowy

System Windows powinien zwrócić wyniki w którym na pierwszej pozycji będzie aplikacja o nazwie "zapora i ochrona sieci" - klikając w tą aplikację otworzymy nowe okno z możliwością konfiguracji systemu zabezpieczeń dla Windows 10.

Program Magazynowy

Należy odszukać pozycji ustawienia zaawansowane i ją uruchomić.

Program Magazynowy

Przy standardowej instalacji oprogramowania LoMag, zapora sieciowa systemu Windows 10 najczęściej nie tworzy reguł by baza SQL mogła przyjmować zewnętrzne połączenia. W tym celu należy w ustawieniach Windows Defender dla reguł przychodzących ustawić nową klikając w ikonę LoMag

Program Magazynowy

W kreatorze nowej reguły należy zaznaczyć opcję program, a następnie wcisnąć przycisk dalej.

Program Magazynowy

Domyślna instalacja programu LoMag oraz jej bazy SQL pozwala na wprowadzenie wartości w ścieżce programu %ProgramFiles% (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL11.SQLEXPRESS\MSSQL\Binn\sqlservr.exe - jeżeli użytkownik instalował bazę SQL w innej lokalizacji musi posłużyć się przyciskiem przeglądaj i odnaleźć odpowiednią aplikację na dysku twardym komputera. Aby przejść do kolejnego kroku klikamy przycisk Dalej.

Program Magazynowy

Aby aplikacje z system android mogły się połączyć z komputerem należy zezwolić na połączenie, wybierając pierwszą opcję w kolejnym oknie i zatwierdzić decyzję przyciskiem Dalej.

Program Magazynowy

W kolejnym oknie należy zaznaczyć wszystkie zastosowania dla reguły(domyślnie ustawione) i przejść do kolejnego kroku konfiguracji przyciskiem dalej. Ostatnim krokiem jest wprowadzenie nazwy i ewentualnego opisu. Klikając przycisk zapisz, nasz filtr zostanie dodany do reguł przychodzących dla zapory systemu Windows 10.

Program Magazynowy

Tym oto sposobem na liście reguł przychodzących została dodana skonfigurowana przez nas pozycja dla programu o określonej ścieżce lokalizacyjnej

Program Magazynowy

W ten sam sposób należy dodać drugą regułę dla programu o ścieżce %ProgramFiles% (x86)\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe ustawiając jedynie inną końcową nazwę reguły. Dodanie tych dwóch reguł umożliwi aplikacji LoMag na system android połączenie się z serwerem przy nadal aktywnej zaporze dla innych złośliwych oprogramowań.

2.2.2 Konfigurowanie zapory w Windows 7.

W systemie operacyjnym Windows 7 istnieją dwie metody na dodanie reguły aby dany program mógł łączyć się przez firewalla. Pierwszym uproszczonym sposobem jest przejście do panelu sterowania klikając w lewym dolnym rogu ekranu menu start i wybierając opcję Panel Sterowania. Zostanie wyświetlone nowe okno w którym następnie należy kliknąć w napis System i zabezpieczenia.

Program Magazynowy

W kolejnym oknie należy się posłużyć przyciskiem 'Zezwalaj programowani na dostęp przez Zaporę Windows'

Program Magazynowy

Należy odszukać interesujący nas program na liście i zaznaczyć w polu wyboru możliwość jego łączenia się omijając zaporę dla wybranej sieci. W przypadku kiedy program nie istnieje na liście - można go dodać klikając odpowiedni przycisk, co spowoduje otworzenie się kolejnego okna z listą dostępnych programów. Istnieje także możliwość podania jego dokładnej ścieżki na dysku twardym komputera używając przycisku przeglądaj.

Program Magazynowy

To samo okno umożliwiające dodanie nowego połączenia możemy otworzyć w sposób szybszy. Klikając w menu start, następnie w polu wyszukiwania wpisując frazę firewall i klikając na opcję 'Zezwalaj programowi na dostęp przez zaporę systemu Windows'.

Program Magazynowy

Drugim sposobem na dodanie reguły do firewalla w systemie Windows 7 jest kliknięcie w oknie systemu i zabezpieczeń na opcję Zapora systemu Windows.

Program Magazynowy

Zostaną wyświetlone aktualne stany zapory oraz właściwości połączenia z obecną siecią. Możemy włączyć lub wyłączyć zaporę klikając po lewej stronie w odpowiedni przycisk. Aby przejść do ustawień zaawansowanych firewalla wybieramy przed ostatnią opcję na menu po lewej stronie.

Program Magazynowy

Wykonanie powyższej operacji spowoduje uruchomienie znajomego już nam okna z instrukcji konfiguracji zapory dla systemu Windows 10. Należy sprawdzić poprawność ustawień dla danej reguły lub w braku jej przypadku dodać ją w sposób identyczny jak w Windows 10.

Program Magazynowy

3. Opis dostępnych funkcji w aplikacji na urządzenia z systemem Android

Po połączeniu programu z bazą należy wpisać login i hasło zdefiniowane w programie LoMag dla Windows w menu Użytkownicy / Lista użytkowników. Jeśli użytkownicy nie zostali zdefiniowani naciskamy [OK]

W kolejnym kroku wybieramy magazyn, w którym będziemy pracować. W przypadku gdy mamy tylko 1 magazyn poniższe okno wyboru magazynu nie będzie widoczne.

Program Magazynowy

Poniżej przedstawiono widok głównego menu programu aplikacji Android po zalogowaniu i wybraniu aktywnego magazynu. Część opcji może być niedostępna w menu jeśli dany użytkownik nie ma zdefiniowanych uprawnień do danej funkcji:

Program Magazynowy

3. Menu Aktualny Stan

Program Magazynowy

W tym oknie można wyszukać towary po kodzie kreskowym lub fragmencie nazwy jak przedstawiono poniżej. Klikając na ikonę kodu LoMag możemy zeskanować kod produktu aby precyzyjnie odnaleźć produkt.

Program Magazynowy

W celu dodania nowego towaru do magazynu należy posłużyć się przyciskiem LoMag co spowoduje wyświetlenie okna przedstawionego poniżej.

Program Magazynowy

Należy wypełnić wszystkie obowiązkowe parametry dla nowego towaru, dodatkowo możemy ręcznie lub automatycznie (klikając na ikonę LoMag) dodać kod towaru oraz klikając w ikonę LoMag uruchomić aparat w telefonie w celu wykonania zdjęcia dla towaru. Po wypełnieniu wszystkich danych klikając w ikonę LoMag towar zostanie dodany do magazynu.

Program MagazynowyProgram Magazynowy

W celu edycji istniejących towarów w magazynie klikamy w ikonę LoMag co spowoduje wyświetlenie się okna edycji towaru w którym będziemy mogli poprawić błędne dane dla wybranego towaru. Aby usunąć towar/y należy kliknąć w ikonę LoMag

Program Magazynowy

Po wybraniu opcji usunięcia towaru użytkownikowi aplikacji LoMag na system Android ukaże się okno przedstawione poniżej. W którym należy zaznaczyć w polach wyboru towary które chcemy usunąć z magazynu, a następnie w prawym dolnym rogu kliknąć w ikonę usuń towar. W celu wycofania się z wybranej opcji - zawsze można cofnąć się do poprzedniego okna używając w górnej części okna strzałki wstecz.

Program Magazynowy

UWAGA! Wszystkie akcje wykonywane w aplikacji LoMag są na bieżąco aktualizowane w bazie danych na komputerze i odwrotnie - spowodowane jest to tym że programy łączą się z tą samą bazą danych. Oznacza to że jeśli np. usuniemy jakiś towar z magazynu na telefonie - nie będzie on już więcej widoczny także w programie magazynowym LoMag na komputerze.

4. Dokumenty PZ oraz WZ.

W celu wystawienia dokumentu PZ lub WZ należy odpowiednio w menu głównym aplikacji kliknąć w ikonę LoMag lub LoMag. Opis wystawiania dokumentów został przedstawiony na przykładzie PZ, dokument WZ wystawia się w sposób identyczny jak w poniższym przykładzie.

Aby dodać towar do dokumentu należy w pierwszej kolejności wybrać kontrahenta wpisując jego początkową nazwę i wybranie go z ukazanej rozwijanej listy. W przypadku kiedy chcemy dodań nowego klienta należy kliknąć w ikonę LoMag.

Program Magazynowy

Powyższa akcja spowodowała wyświetlenie się nowego okna w aplikacji LoMag w którym należy zdefiniować dane dla nowego kontrahenta. Po wprowadzeniu wszystkich obowiązkowych danych należy zapisać ustawienia klikając w przycisk LoMag

Program Magazynowy

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie numeru dokumentu (można go pozostawić bez zmian - zostanie mu nadany kolejny nr. według szablonu numeracji ustawionego w oprogramowaniu LoMag). Użytkownik aplikacji posiada także możliwość wprowadzenia uwag dla dokumentów. Klikając ikonę LoMag otworzymy okno w którym można dodać towary do dokumentu.

Program MagazynowyProgram Magazynowy

Istnieją dwie możliwości dodania towaru do dokumentu. Pierwszym jest wybranie towaru wprowadzając jego początkową nazwę w polu "Nazwa Towaru", drugim wprowadzenie kodu kreskowego - można to uczynić ręcznie lub zeskanować kod towaru klikając w ikonę LoMag Oba pola są od siebie zależne, co oznacza, że wypełnienie jednego spowoduje wypełnienie drugiego (jeśli żądany przez nas towar posiada w kartotece kod kredkowy). Kolejno należy wprowadzić ilość przyjmowanego towaru, cenę lub wartość (pola zostaną automatycznie skalkulowane po wprowadzeniu choć jednej wartości). Pole aktualny stan informuje nas ile posiadamy towaru na obecnym magazynie przed przyjęciem dokumentu. Opcjami dodatkowymi jest możliwość wprowadzenia daty ważności dla towaru klikając w ikonę LoMag (aby wyłączyć tą opcję należy odznaczyć pole wyboru), numeru seryjnego wpisując go ręcznie lub poprzez skaner, a także umieszczenie uwag dla towaru.
W celu dodania kolejnego towaru do dokumentu należy kliknąć w ikonę LoMag co spowoduje wyświetlenie identycznego okna jakie obecnie jest otwarte - w celu skonfigurowania dodania do dokumentu kolejnego towaru. Kiedy już dokument jest gotowy i chcemy go zapisać należy posłużyć się ikoną LoMag

Program Magazynowy

W ten sam sposób możemy wygenerować dokumenty przyjęcia i wydania wewnętrznego.

5. Przegląd oraz edycja dokumentów istniejących w bazie danych.

Weryfikując nasz nowo zapisany dokument w punkcie czwartym tej instrukcji, należy w menu głównym aplikacji LoMag na system android kliknąć w ikonę LoMag Spowoduje to wyświetlenie się wszystkich dostępnych dokumentów w aplikacji LoMag.

Program Magazynowy

Aplikacja umożliwia odszukanie odpowiedniego dokumentu przewijając listę używając palca na urządzeniu z systemem Android, lub poprzez wprowadzenie jego numeru w polu wyszukiwania. Aby edytować dokument należy użyć ikony LoMag

Program Magazynowy

W oknie edycji posiadamy tyko i wyłącznie opcję przeglądania towarów na dokumencie oraz ich usunięcia. Aby usunąć towar z dokumentu należy kliknąć w ikonę LoMag

Program Magazynowy

W wypadku kiedy użytkownik aplikacji LoMag zapomniał dodać towar do dokumentu - należy posłużyć w oknie listy dokumentów ikoną LoMag Spowoduje to otworzenie się znajomego nam okna z punktu 4 tej instrukcji - w którym istnieje możliwość dopisania zapomnianych towarów.

Program Magazynowy

6. Remanent

Aby utworzyć nowy dokument remanentu należy w głównym menu aplikacji kliknąć w ikonę LoMag - wyświetli się wtedy nowe okno w którym należy wprowadzić obowiązkowo numer dokumentu. W celu umieszczenia towarów na dokumencie, używamy przycisku LoMag

Program Magazynowy

Kolejnym krokiem jest dodanie towarów do dokumentu. W tym celu w znany nam już sposób z tej instrukcji należy wprowadzić jego nazwę lub kod kreskowy. W polu ilość powinniśmy podać aktualny stan magazynowy, co spowoduje przez aplikacje przekalkulowanie pól cena oraz wartość, które są nieedytowalne. W celu dodania kolejnych towarów, użytkownik powinien kliknąć w ikonę LoMag.

Program Magazynowy

Wykorzystując pierwszą opcję jaką jest "Pokaż towary których nie ma w remanencie" zostanie wyświetlona nam lista towarów nie ujętych aktualnie w dokumencie, używając przycisku LoMag otworzymy okno z możliwością jego dodania z wypełnioną nazwą oraz kodem kreskowym dla wybranego towaru.

Program Magazynowy

Korzystając z drugiej opcji jaką jest "Dodaj brakujące towary z ich aktualnym stanem" zostaną na dokument dodane wszystkie pominięte przez nas towary wraz z ich aktualnym stanem magazynowym. Aby wygenerować dokument pozostaje użytkownikowi aplikacji LoMag jedynie kliknięcie w ikonę LoMag

Program Magazynowy

Wybierając opcję trzecią tzn. "Dodaj brakujące towary ze stanem zero" spowoduje dodanie do dokumentu wszystkich towarów jakie posiadamy na obecnym magazynie ze stanem 0. Różnice pomiędzy stanami są podświetlane na kolor zielony. Na dokumencie poniżej można zauważyć w podsumowaniu że stara wartość aktualnych stanów na magazynie wynosi 2082.00 zaś w dokumencie który chcemy wygenerować będzie wynosić 0.00, to samo tyczy się podsumowania wartości towarów.

Program Magazynowy

Zapisując dokument remanentu, można go przeglądać oraz edytować w sekcji dokumenty. Odnaleźć go można przesuwając palec na wyświetlaczu z systemem Android, lub korzystając z wyszukiwarki wprowadzając jego nazwę lub fragment. Aby wyświetlić dokument należy kliknąć w ikonę LoMag. Istnieje możliwość usunięcia lub dodania towaru do dokumentu używając odpowiednio ikon LoMag oraz LoMag

Program Magazynowy

7. Przesunięcia między magazynowe i zmiana magazynu.

Celem przeniesienia towaru z obecnie otwartego magazynu do innego, posiadacz aplikacji LoMag posłużyć musi się ikoną LoMag znajdującą się w głównym menu. Zrealizowanie powyższych wytycznych spowoduje otworzenie się okna w którym standardowo musimy uzupełnić podstawowe dane min numer dokumentu. Najważniejszym krokiem jest wybór magazynu do którego chcemy przenieść towary które możemy określić używając przycisku LoMag. W poniższym przykładzie wybraliśmy magazyn archiwalny do którego ma trafić 200kg czereśni.
W oknie dodawania towarów wyświetlany jest podgląd dostaw dla danego towaru. W celu dodania kolejnego towaru który ma zostać przeniesiony do innego magazynu należy użyć ikony LoMag, po wprowadzeniu wszystkich towarów które mają być przeniesione do magazynu archiwalnego należy kliknąć w ikonę LoMag

Program Magazynowy

W przypadku kiedy towar jest przenoszony do magazynu w którym nie istnieje - zostanie wyświetlony komunikat czy chcemy skopiować jego kartotekę z obecnego magazynu. Należy użyć przycisku tak.

Program Magazynowy

7.1 Zmiana magazynu w aplikacji LoMag.

Aby zmienić obecnie otwarty magazyn, należy w menu głównym kliknąć w ikonę strzałki w tył, znajdującej się lewym górnym oknie aplikacji. Wykonanie powyższej akcji spowoduje że użytkownik aplikacji LoMag zostanie cofnięty do możliwości wybrania innego magazynu. W naszym przykładzie towar o nazwie czereśnie przenieśliśmy do Magazynu archiwalnego i dlatego został on wybrany - w celu instrukcyjnym jak towar został przeniesiony.

Program Magazynowy

Po wybraniu magazynu do którego został przeniesiony towar, można sprawdzić rezultaty wykonanej operacji. W naszym przykładzie został do tego użyty nowo stworzony magazyn, a więc jedynym towarem na aktualnym stanie powinny być czereśnie w ilości 200kg. W celu sprawdzenia poprawności wykonanego przeniesienia między magazynowego należy w menu głównym kliknąć w ikonę LoMag co spowoduje wyświetlenie się nowego okna w którym można zauważyć że towar został poprawnie przeniesiony do tego magazynu.

Program Magazynowy

8. Ustawienia aplikacji.

Używając ikony LoMag użytkownik LoMag na system operacyjny Android może przejść do ustawień aplikacji.

Program Magazynowy

Pierwszą opcją na liście jest możliwość włączenia/ wyłączenia obsługi cen na dokumentach. W tym celu należy zaznaczyć lub odznaczyć pole wyboru. Kolejną na liście możliwością jest włączenie/wyłączenie możliwości ręcznego wprowadzenia kodów kreskowych dla towarów - w przypadku wyłączenia tej opcji będzie to możliwe tylko poprzez skaner kodów. W poprzednich częściach instrukcji były przedstawiane możliwości dodawania towarów na dokumenty z włączoną funkcją obsługi cen, dlatego poniższy zrzut ekranu przedstawia widok edycji dokumentu dla wyłączonej wyżej opisywanej opcji.

Program Magazynowy

Paramter wybierz rodzaj skanowanych kodów, umożliwia nam wybranie rodzajów kodów jakie mają być obsługiwane przez aplikację używając skanera w celu dodania towaru na dokument.

Program Magazynowy

Klikając w oknie ustawień na pozycję ilość na wydaniu, użytkownik aplikacji ma możliwość ustawienia domyślnej wartości jaka będzie się wyświetlać w dokumentach wydań. Poniższy zrzut ekranu przedstawia różnicę pomiędzy wybraniem opcji '1' a aktualny stan (na dokumencie są umieszczane wszystkie towary jakie posiadamy na stanie w obecnym magazynie).

Program Magazynowy

9. Włączenie / wyłączenie funkcji numerów serii oraz daty ważności.

Aby włączyć/wyłączyć opcje numerów seryjnych oraz daty ważności dla towaru należy w oprogramowaniu LoMag na platformie komputerowej przejść do okna ustawień, używając ikony LoMag i w głównej zakładce o nazwie dokumenty zaznaczyć lub odznaczyć możliwość korzystania z tej funkcji.

Program Magazynowy

Aby zmiany opcji były zauważalne dla użytkowników aplikacji LoMag na systemie Android należy ponownie połączyć się z bazą danych, w przeciwnym wypadku użytkownik cały czas będzie korzystać ze starych ustawień. W tym celu można zamknąć aplikację używając przycisku LoMag w prawym górnym rogu, a następnie ponownie uruchomić aplikację na telefonie. Lub wycofać się do głównego okna ustawień klikając parokrotnie przycisk strzałki wstecz.

Program Magazynowy

Efekty włączonej, bądź wyłączonej opcji obsługi numerów serii i daty ważności przedstawiono na zrzucie poniżej.

Program Magazynowy

10. Lokalizacje magazynowe.

Uruchomienie oraz konfiguracja lokalizacji magazynowych zostały opisane w TEJ instrukcji. Poniższy podpunkt przedstawi tylko jak wykorzystać tę funkcję w aplikacji na systemie Android. Jeżeli zmiany w oprogramowaniu na komputerze zostały wprowadzone podczas użytkowania aplikacji, należy w niej ponownie się przelogować, aby były widoczne. Wystawiając dokument przyjęcia na magazyn można zauważyć nowe pole o nazwie Lokalizacja magazynowa. Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia istniejącej już lokalizacji, lub zdefiniować nową używając ikony LoMag

Program Magazynowy

Klikając w przycisk zapisz, nowa lokalizacja zostanie dodana automatycznie do bazy SQL oprogramowania LoMaG z która jesteśmy połączeniu oraz uzupełnieniu pola lokalizacja magazynowa nową wartością.

Program Magazynowy

11. Obsługa numerów seryjnych w aplikacji LoMag na system Android.

Aby uruchomić obsługę numerów seryjnych należy wyświetlić okno ustawień oprogramowania LoMag klikając w ikonę LoMag. Kolejnym krokiem jest przełączenie zakładki na Towary w którym należy zaznaczyć opcję "Obsługa numerów seryjnych" i wybierając z rozwijanego menu jedną z dwóch opcji unikalności Globalna lub Dla towaru. Poniższa instrukcja jest przedstawiona dla systemu Android - w celu zapoznania się z ogólna instrukcją numerów seryjnych należy się posłużyć instrukcją przedstawioną TUTAJ.

Program Magazynowy

Aplikacja LoMag na system Android obsługuję funkcję numerów seryjnych na zasadzie 'zawsze, albo w ogóle' - oznacza to że operacja na starych towarach (np. pobranych z bazy danych komputera, lub dodanych bez włączonej funkcji obsługi N/S) nie będzie funkcjonować, zaś towary które dodawaliśmy na systemie Android z włączoną funkcją obsługi numerów seryjnych - będą działać prawidłowo.
Wystawiając dokument przyjęcia na magazyn towaru który istniał przed uruchomieniem funkcji numerów seryjnych - nie spowoduje żadnych zmian w widoku oraz sposobie wprowadzania towaru. Inaczej ma się sytuacja kiedy funkcja N/S jest włączona i po raz pierwszy dodajemy towar do kartoteki. Zmiany w funkcjonowaniu aplikacji ujrzymy w momencie kiedy będziemy chcieli wystawić dokument przyjęcia na magazyn dokładnie tego samego towaru - dla przykładu dodaliśmy do magazynu towar o nazwie 'owoc testowy'. Przy próbie zapisu towaru na dokumencie lub próbie przejścia do dodania kolejnego, zostanie wyświetlone nam okno w którym należy wprowadzić ilość numerów seryjnych jaką zadeklarowaliśmy na dokumencie.

Program Magazynowy

Aby wprowadzić N/S należy w polu tekstowym wpisać ręcznie jego wartość lub posłużyć się skanerem kodów znajdującym się po prawej stronie LoMag. Wtedy przycisk dodaj zostanie aktywowany - jego wciśnięcie spowoduje wprowadzenie numeru na listę poniżej tego przycisku. Przycisk zapisz jest nie aktywny aż do momentu kiedy użytkownik nie wprowadzi wymaganej liczby numerów seryjnych. Ikona anuluj służy do cofnięcia się do poprzedniego okna - dodawania towaru na dokument. Możemy także pominąć wprowadzanie numerów seryjnych korzystając z ostatniej opcji na liście.

Program Magazynowy

12. Zmiana magazynów i uprawnień dla użytkownika aplikacji.

Aby zmienić uprawnienia użytkownika aplikacji LoMag do korzystania z wybranych magazynów, należy w programie na komputerze przejść do modułu Użytkownicy i wybrać taką samą opcję z rozwijanej listy. Wyświetli się okno w którym klikając ikonę LoMag otworzy się możliwość modyfikacji parametrów użytkownika. Aby zmienić mu dostęp do magazynów należy zaznaczyć lub odznaczyć wybrane pozycję, a następnie zapisać ustawienia przyciskiem OK. W poniższym przykładzie zmieniamy użytkownikowi dostęp, aby posiadał tylko do dwóch magazynów.

Program Magazynowy

Aby zmiany były widoczne w aplikacji na system Android należy się ponownie zalogować. W tym celu należy posłużyć się strzałką wstecz, lub ponownie uruchomić aplikację, i wprowadzić dane do logowania użytkownika dla którego uprzednio wprowadzono zmiany.

Program Magazynowy

Po zalogowaniu się, można zauważyć że dany użytkownik posiada dostęp do tylko dwóch magazynów.

Program Magazynowy

12.1 Zmiana uprawnień dla wybranej roli.

W celu zmiany uprawnień dla wybranej roli należy posłużyć się na komputerze modułem Użytkownicy i z rozwijanej listy wybrać pozycję Role. Kolejnym krokiem w nowo wyświetlonym oknie jest wybranie po lewej stronie nazwę roli którą chcemy zmodyfikować. W poprzednim punkcie tej instrukcji posłużyliśmy się kontem o loginie kgacek które posiada rolę magazyniera, dlatego ponownie zaznaczamy właśnie tą pozycję. Po prawej stronie okna należy z kolei zaznaczyć lub odznaczyć konkretne uprawnienia jakie ma posiadać dana rola. W poniższym przykładzie całkowicie usuneliśmy mu prawa do modułów towary, raporty oraz kontrahenci. Klikając przycisk OK zatwierdzamy zmiany.

Program Magazynowy

Tak samo jak w przypadku zmiany dostępów do magazyónw, aby zobaczyć zmiany w aplikacji należy się ponownie zalogować. Po wybraniu magazynu można zauważyć ze menu główne aplikacji zostało stanowczo zmniejszone.

Program Magazynowy