Menu
Język: Program Magazynowy - Wersja angielska Program Magazynowy - Wersja polska

Dokumenty magazynowe - instrukcja obsługi

Dokumenty magazynowe służą do odnotowania zdarzeń w magazynie i rejestrowania pełnej historii zmian stanów dla towarów. Dzięki temu możemy sprawdzić nie tylko aktualny stan dla towaru, ale również śledzić zmiany stanów w czasie przez poszczególne dokumenty. W programie LoMag bardzo istotna jest data i czas powstania dokumentu. Aby ułatwić pracę umożliwiliśmy edycję i usuwanie danych również dla historycznych dokumentów (o ile zmiany nie powodują ujemnych stanów). Warto też zauważyć, że edytując historyczny dokument, program LoMag podaje stan towaru zgodny z datą dokumentu.

1. Uruchamianie dokumentów magazynowych.

Oprogramowanie magazynowe LoMag umożliwia nam pracę z wieloma dokumentami magazynowymi. Pozwala nam na tworzenie dokumentów przyjęcia na magazyn, wydania z magazynu, zwroty do/od dostawców, przesunięcia między-magazynowe, przychody oraz rozchody wewnętrzne, czy dokumenty przecen. Dokumenty te można utworzyć w programie LoMag na kilka sposobów. Pierwszym sposobem na utworzenie odpowiednich dokumentów jest przejście do głównego menu oprogramowania, do części LoMag. Następnie wybieramy interesującą nas pozycję odpowiedniego dokumentu magazynowego.

Program Magazynowy

Dokumenty magazynowe możemy również dodać za pomocą ikon na pasku narzędziowym programu, który znajduje się pod paskiem menu.

Program Magazynowy

Trzecią alternatywą na uruchomienie okien dokumentów magazynowych są skróty klawiszowe:

LoMag - klawisz F2

LoMag - klawisz F3

LoMag - klawisz F4

LoMag - klawisz F5

LoMag - klawisz F6

LoMag - klawisz F7

LoMag - klawisz F8

LoMag - klawisz F9

LoMag - klawisz F10

LoMag - klawisz F11

Używając powyższych metod zostanie uruchomione okno dodawania odpowiedniego dokumentu magazynowego.

2. Okno nowego dokumentu magazynowego.

Interfejs okna nowego dokumentu dla poszczególnych rodzajów dokumentów jest taki sam.

Program Magazynowy

Zatem okna takich dokumentów jak LoMag, LoMag, LoMag, LoMag, LoMag, LoMag, LoMag, LoMag, LoMag posiadają taki sam interfejs oraz narzędzia.

Interfejs okna nowego dokumentu zbudowane jest z wielu funkcji; poniżej omówimy skrótowo działania poszczególnych części interfejsu, a następnie przejdziemy do szczegółowego opisania niektórych z nich.

Program Magazynowy

LoMag - pole wyboru kontrahenta na dokument. Kontrahenta możemy wybrać z listy po naciśnięciu przycisku LoMag (dla szybszego wyszukania, możemy wpisać pierwsze litery nazwy kontrahenta i użyć przycisku). Za pomocą funkcji LoMag dodajmy nowego kontrahenta, nie istniejącego jeszcze w naszej bazie oprogramowania. Używając przycisku LoMag możemy wydrukować etykietę adresową odpowiadającą naszemu kontrahentowi.

LoMag - oprogramowanie automatycznie generuje datę i godzinę utworzenia dokumentu oraz jego numer. Pole LoMag można wykorzystać na notatki dotyczące całego dokumentu.

 • Istnieje możliwość zmiany daty utworzenia oraz numeru dokumentu, należy jednak pamiętać, by zachować chronologię dokumentów. Wprowadzając historyczne dokumenty należy zacząć od najstarszego i kolejno wprowadzać do najnowszego. Zmiany mogą mieć poważany wpływ na stany i wartość magazynu.

LoMag - w tej części interfejsu mamy możliwość zapisania dokumentu w formacie pdf (LoMag), jego wydrukowania (LoMag) oraz edytowania szablonu dokumentu (LoMag). Jak edytować szablon dokumentu magazynowego za pomocą edytora LoMag przedstawiamy tutaj. Istnieje również możliwość przesłania dokumentu w formacie pdf na adres e-mail, w tym celu korzystamy z przycisku LoMag – należy najpierw skonfigurować ustawienia poczty e-mail w ustawieniach.

LoMag - przyciski służące do zapisania lub anulowania utworzenia dokumentu magazynowego.

LoMag - przycisk służący do dodania nowego towaru na dokument.

LoMag - przycisk służący do edytowania towaru znajdującego się na dokumencie.

LoMag - przycisk służący do usunięcia towaru z dokumentu.

LoMag - przycisk służący do wyświetlenia historii ruchów magazynowych danego towaru.

LoMag - przycisk umożliwiający wydrukowanie listy towarów znajdujących się w dokumencie.

LoMag - przycisk umożliwiający eksportowanie listy towarów danego dokumentu do pliku Excel.

LoMag - przycisk umożliwiający skopiowanie danych towarowych z innego dokumentu magazynowego.

LoMag - przycisk służący do dodania towarów za pomocą kolektora danych. (Sprawdź polecane urządzenia dla oprogramowania magazynowego LoMag)

LoMag - przycisk umożliwiający importowanie towarów z pliku Excel.

LoMag - przycisk służący do wydrukowania etykiet dla towarów.

 • Istnieje możliwość wygenerowania po jednej etykiecie dla każdej przyjętej sztuki towaru.

LoMag - pole listy towarów na dokumencie magazynowym.

3. Dodawanie towaru na dokumenty magazynowe.

Aby dodać nowy towar naciskamy przycisk LoMag lub używamy skrótu klawiszowego "Alt-D". Formularz dodawania towaru rożni się możliwościami dla poszczególnych dokumentów i zależy od zdefiniowanych ustawień oprogramowania.

3.1 Przyjęcie na magazyn.

Formularz dodawania towaru na dokumentach przyjęcia na magazyn (LoMag) prezentuje się następująco:

Program Magazynowy

Aby wybrać towar do formularza, w polu LoMag używamy klawisza LoMag, po którym zostanie rozwinięta lista towarów. (patrz poniżej)

Program Magazynowy

Dla szybszego wyszukania towaru w polu LoMag możemy wpisać pierwsze litery nazwy towaru - dynamicznie zostanie wyświetlona lista towarów, która w nazwie towaru posiada wpisaną frazę.

Program Magazynowy

Towar możemy również wybrać za pomocą pola LoMag, po którym zostanie uruchomione okno LoMag.

Program Magazynowy
 • Wyszukiwarka pamięta ostatnie ustawienia wyszukiwania, po kolejnym naciśnięciu [...] będą zachowane ostatnio wybrane kryteria.

W celu wczytania do formularza informacji o towarze, na liście towarów klikamy dwukrotnie w jego pozycję. Po tym pola formularza (dodania nowego towaru na dokument) zostaną automatycznie wygenerowane.

Program MagazynowyProgram Magazynowy

Korzystając z urządzenia czytnika kodów kreskowych podłączonego do oprogramowania, mamy również możliwość wczytania za jego pomocą informacji o produkcie. Działanie czytnika kodów kreskowych jest dość proste, urządzeniem (podłączonym to programu LoMag) skanujemy kod kreskowy produktu, po którym konwerter czytnika przerabia graficzny kod kreskowy produktu na numeryczny. W oprogramowaniu LoMag numer wprowadzony jest automatycznie do otwartego formularza oprogramowania, a następnie zostają do niego pobrane wszystkie informacje dotyczące produktu.

Program MagazynowyProgram Magazynowy

Tak więc wybierając produkt ręcznie czy też za pomocą czytnika kodów kreskowych, zostają automatycznie pobrane dane dotyczące danego produktu. W formularzu dokumentu LoMag znajdują się następujące pola:

LoMag - umożliwia określenie ilości przyjmowanego towaru na stan magazynowy (jeżeli korzystamy z ruchu PZ, w przypadku np. WZ będzie to ilość wydań danego towaru).

LoMag - określa aktualną ilość danego towaru na stanie magazynowym. Nie istnieje możliwość edycji tego pola.

LoMag - wyświetla domyślą cenę towaru, jaka została określona podczas dodawania produktu do kartoteki towaru. Korzystając z tego pola możemy edytować cenę towaru, która zmieni się tylko dla tej danej operacji.

LoMag - wartość całego towaru, jest ona automatycznie wyliczana podczas iloczynu pól LoMag i LoMag.

Dodatkowo pole LoMag można wykorzystać na notatkę dotyczące danego towaru.

Przykładowo przyjmujemy od dostawcy 1000 kg marchwi, po 1zł za kilogram, a więc w polu LoMag podajemy ilość przyjmowanego towaru (1000 kg), określamy cenę za kilogram. (1zł). Pole LoMag zostanie automatycznie wygenerowane.

Program Magazynowy

Aby zatwierdzić naszą operację i dodać towar na dokument klikamy przycisk LoMag.

Program Magazynowy

W przypadku zakończenia dodawania innych towarów na dany dokument, możemy wydrukować (LoMag) lub zapisać (LoMag) dokument. Następnie klikamy w przycisk LoMag w celu zapisania operacji (ruchu magazynowego) oraz zamknięcia okna dokumentu.

3.2 Wydanie z magazynu.

Dla dokumentów LoMag okno formularza dodawania towarów jest nieco inne niż dla ruchu przyjęcia magazynowego.

Program Magazynowy

Po wybraniu towaru metodą ręcznego wyszukiwania lub za pomocą czytnika kodów kreskowych, zostaną wypełnione pola formularza.

Program Magazynowy

Oprócz poznanych wcześniej pól LoMag, LoMag, LoMag, LoMag oraz LoMag w oknie dodawania towaru na dokument LoMag, to w interfejsie okna LoMag znajdziemy dodatkowo:

LoMag - określa ilość danego towaru, jaka znajduje się na stanie magazynowym. Nie istnieje możliwość edycji tego pola.

LoMag - zostaje wygenerowana cena towaru, biorąc pod uwagę różne ceny ze wszystkich dokumentów (od najstarszego).

LoMag - umożliwia nam określenie procentowego narzutu, jeżeli chcemy sprzedać towar po cenie innej niż domyślnej.

LoMag - umożliwia nam określenie kwotowego narzutu, jeżeli chcemy sprzedać towar po cenie innej niż domyślnej.

LoMag - zostaje wygenerowana cena towaru, biorąc pod uwagę różne ceny ze wszystkich dokumentów (od najstarszego). Nie istnieje możliwość edycji tego pola.

W polu LoMag wyświetlają się wszystkie dostawy na magazyn z danym towarem. Przy wydawaniu towaru możemy określić, z której dostawy ma zostać wydany towar - jak wybrać towar z konkretnej dostawy opisujemy szczegółowo w niniejszej instrukcji w punkcie ósmym "Podgląd i wybór dostaw".

Przykładowo wydajemy odbiorcy 150 kg marchwi; program LoMag automatycznie wyliczył, że cena sprzedaży wynosi 1zł za 1kg, jednak chcielibyśmy sprzedać towar drożej o 1zł/kg, a więc w polu LoMag podajemy ilość wydawanego towaru (150 kg), następnie, aby sprzedać towar drożej, ustawiamy narzut za 1/kg (pole LoMag w procentach - 100, lub pole LoMag w kwocie - 1).

Program Magazynowy

Aby zatwierdzić naszą operację i dodać towar na dokument klikamy przycisk LoMag.

Program Magazynowy

3.2.1 Wydanie z magazynu - funkcje dodatkowe.

Dodatkowo możemy ustawić kilka opcji dotyczących dodawania towarów na dokumentach LoMag. Pierwszą możliwością jest ukrycie ceny zakupu produktu (Patrz poniżej).

Program Magazynowy

W celu ukrycia pola ceny zakupu towaru z formularza, przechodzimy do ustawień oprogramowania LoMag - wybierając LoMag.

Program Magazynowy

W zakładce LoMag musimy zaznaczyć (LoMag) opcję LoMag, po czym klikamy przycisk LoMag. Od tej pory na dokumentach LoMag pola dotyczące ceny zakupu towaru będą ukryte.

Program MagazynowyProgram Magazynowy

Kolejną możliwością, którą możemy ustalić w ustawieniach oprogramowania, to obsługa rabatów na dokumentach WZ. W tym celu przechodzimy do głównych ustawień programu LoMag (LoMag), następnie zaznaczamy opcję LoMag.

Program Magazynowy

Po wykonaniu powyższych czynności w oknie dodawania towaru na dokument LoMag znajduje się nowe pole, umożliwiające przyznanie odpowiedniego rabatu.

Program Magazynowy

Wdrożenie powyższych funkcji (LoMag, LoMag) może być przydatne, jeśli nie chcemy, aby osoba wystawiająca dokument widziała cenę zakupu; zobaczy wówczas tylko ustaloną cenę sprzedaży, na którą może udzielić rabatu.

Funkcja LoMag jest również przydatna, jeśli na stanowisku komplementacyjnym znajduje się klient i ma bezpośredni wgląd na ekran monitora. Dzięki możliwości ukrycia ceny, klient nie dowiaduje się o pierwotnej cenie towaru.

3.4 Korekta stanu magazynu.

Ilość stanu magazynowego, określona w programie LoMag, może różnić się od stanu rzeczywistego - mogą na to wpłynąć różne czynniki. Za pomocą LoMag możemy skorygować te różnice. Okno dodania korekty wygląda następująco:

Program Magazynowy

Po zweryfikowaniu różnicy pomiędzy stanem w oprogramowaniu a tym w rzeczywistości, w polu LoMag określamy nowy stan dla danego towaru.

 • Uwaga! Nieuargumentowana zmiana stanu magazynowego może skutkować błędnie prowadzoną ewidencją magazynową.

3.5 Przesunięcie międzymagazynowe

Do przesunięcia towaru między magazynami używamy dokumentu LoMag.

Program Magazynowy

Po wybraniu towaru do przesunięcia międzymagazynowego, określamy ilość (LoMag) towaru, jaką przenosimy z jednego do drugiego magazynu. Następnie w polu LoMag oraz polu LoMag wybieramy interesujące nas magazyny.

 • Podczas przesunięcia międzymagazynowego wraz z towarem przenoszona jest jego cena zakupu, a jego wartość nie ulega zmianie.
 • Aby dokonać przesunięcia międzymagazynowego musimy posiadać zdefiniowane co najmniej dwa magazyny w oprogramowaniu magazynowym LoMag.

Warto podkreślić, że na jednym dokumencie LoMag możemy dokonać kilku przesunięć międzymagazynowych. Na przykład przesunięcie 100kg marchwi z Magazynu 1 na Magazyn 2 oraz przesunięcie 50kg marchwi z Magazynu 1 na Magazyn 3.

Program Magazynowy

3.6. Przeceny.

Oprogramowanie LoMag umożliwia swoim użytkownikom przecenianie towarów. W celu dokonania przeceny używamy dokumentu LoMag.

Program Magazynowy

Aby przecenić towar, w części LoMag wybieramy towar oraz jego ilość do przeceny. W części LoMag wybieramy ten sam towar, określamy jego pole LoMag oraz nową wartość (LoMag) na jaką towar zostanie przeceniony.

Przykładowo, przeceniamy 10kg marchwi, program LoMag automatycznie wyliczył wartości marchwi na 10zł, jednak chcielibyśmy zrobić przecenę 10kg marchwi na 5zł, a więc w polu LoMag określamy ilość towaru, jaką przeceniamy (10kg) oraz w polu LoMag nadajemy jej nową wartość (5zł).

Program Magazynowy

Inny przykład, na stanie magazynowym posiadamy 10-kilogramowe worki z ziemniakami; niestety podczas pracy magazyniera jeden z worków się rozerwał (1kg ziemniaków z 10 kilogramowego worka uległ zniszczeniu, pozostałe 9kg ziemniaków jest w dobrym stanie). Chcielibyśmy sprzedać pozostałe 9 kilogramów ziemniaków na wagę, powiedzmy za 0,40zł/kg.W tym celu musimy wybrać towar ("Ziemniaki - worek 10kg"), określić jego ilość do przeceny ("1"). W części LoMag wybieramy towar ("Ziemniaki"), określamy ilość ("9"- ponieważ 1 kilogram uległ nam zniszczeniu) oraz określamy nową wartość (w polu LoMag) za pozostałe 9kg ("3,60" - ponieważ ustaliliśmy że 1kg będziemy chcieli sprzedać za 40gr).

Program Magazynowy

3.7 Przychód i rozchód wewnętrzny.

Dokumenty LoMag LoMag służą do ewidencji przychodów i rozchodów wewnętrznych.

Dokument LoMag może służyć do ewidencji wewnętrznego zużycia materiałów na produkcji lub wewnętrznego zużycia środków czystości, wody mineralnej lub innych produktów zużywanych wewnątrz naszej firmy.

Program Magazynowy

Natomiast dokument LoMag może służyć do ewidencji materiałów powracających na magazyn, (np. surowce nie zostały w całości zużyte do produkcji i wracają na stan).

Program Magazynowy

Przykładowo wydajemy naszemu pracownikowi "Jan Nowak" z magazynu narzędzia robocze, (np. będą to "Szlifierka nr 5" i "Wiertarka nr 3"), wraz ze sprzętem wydajemy również dokumentem RW (Rozchód wewnętrzny). Podczas zwrotu narzędzi przez pracownika wydajemy dokument PW (Przychód wewnętrzny).

Wystawiamy zatem dokument LoMag naszemu pracownikowi.

Program Magazynowy

Jeżeli narzędzia zostały wydane na dłuższy czas, w każdym momencie możemy szybko sprawdzić i określić, który z pracowników posiada wydane narzędzia - wykorzystując dodatkową funkcję LoMag. Więcej informacji o funkcji bilansu kontrahenta znajdą Państwo tutaj (pkt. "3. Bilans kontrahenta").

Wówczas gdy nasz pracownik oddaje sprzęt na magazyn, wydajemy dokument LoMag.

Program Magazynowy

Dla powyższego przypadku możemy użyć funkcji LoMag, która pozwala na skopiowanie danych na dokument z istniejącego już dokumentu (w naszym przypadku z wystawionego wcześniej dokumentu RW dla "Jan Nowak" nr dokumentu "RW000006/13 - M1"). Funkcja LoMag została szczegółowo opisana w niniejszej instrukcji w pkt. 4 "Dodawanie towaru na dokument magazynowy za pomocą kopiowania danych innego dokumentu".

Innym przykładem ruchu wewnętrznego może być wydanie naszym pracownikom zgrzewki wody mineralnej (dla zaspokojenia pragnienia podczas pracy). Wydając pracownikom zgrzewkę wody z magazynu również wykorzystamy dokument RW, aby zmniejszyć stan o jeden.

3.8 Zwrot do dostawcy i zwrot od odbiorcy.

Pozostałe dokumenty magazynowe LoMag, LoMag zbudowane są z wcześniej poznanych już elementów.

Dokument LoMag służy do zmniejszenia ilości przyjętego towaru na dokumencie LoMag. Dokument ten zmniejsza ilość stanów, więc działa i wygląda analogicznie jak LoMag.

Program Magazynowy

Dokument LoMag służy do zmniejszenia ilości wydanego towaru na dokumencie LoMag. Dokument ten zwiększa ilość stanów, więc działa i wygląda analogicznie jak LoMag.

Program Magazynowy

Dokumenty LoMag LoMag wykorzystujemy do ewidencji faktu zwrotu towaru - możemy w polu LoMag podać, jaki dokument jest korygowany.

 • Program LoMag nie wymaga ścisłego powiązania dokumentów Korekty PZ z PZ oraz Korekty WZ z WZ. Poprawność sporządzenia korekty leży w gestii użytkownika programu.

3.9 Kompletacja

Kolejnym dokumentem w oprogramowaniu magazynowym LoMag jest dokument kompletacji. Jest to dokument przeznaczony do wspomagania procesu produkcji lub do kompletacji złożonego zamówienia.

Aby utworzyć nowy dokument kompletacji należy uruchomić funkcje z menu Dokumenty / Kompletacje / +dodaj (LoMag), a następnie prześledźmy proces kompletacji składników przykładowego wyrobu, którym będzie "chleb".

Program Magazynowy

Poza standardowymi polami widocznymi na dokumencie magazynowym, które już wcześniej poznaliśmy, widzimy również nowe pola: LoMag, LoMag, LoMag oraz Surowce i Produkty.

LoMag - to pole opisujące aktualny status procesu kompletacji, pomocny w śledzeniu etapów produkcji. Po kliknięciu LoMag otworzy się moduł LoMag umożliwiający definiowanie własnych nazw kolejnych etapów procesu kompletacji. W przypadku procesu wypieku chleba mogą to być następujące statusy: "przygotowanie składników" , "mieszanie" , "fermentacja" , "wypiek" , "pakowanie" , "gotowy produkt". Zastosowanie statusów umożliwia późniejsze filtrowanie tych danych w module LoMag.

LoMag - LoMag, LoMag to pola umożliwiające zdefiniowanie czasu pracy nad procesem. Wykorzystując tę informację możemy w późniejszym etapie oszacować koszt pracy oraz czas poświęcany na dany proces przez pracownika (należy pamiętać o wybraniu pracownika w polu LoMag).

LoMag SUROWCE - składniki lub komponenty z któych będzie tworzony gotowy produkt. Po zapisaniu dokumentu kompletacji odpowiednie ilości surowców zostaną zdjęte ze stanu.

LoMag PRODUKTY- rezultat produkcji. W wyniku jednej kompletacji może powstać jeden lub kilka różnych produktów. Jako produkty możemy również dodać odpady powstające w czasie produkcji.

Załóżmy przykładowy produkt końcowy: Chleb. Na jego wykonanie będą nam potrzebne następujące składniki, które zostały już odpowiednio zdefiniowane w kartotece towarów w oprogramowaniu LoMag i są dostępne na stanie: 0,5 kg mąki (cena 3 zł/kg), 1 szt. drożdże piekarskie (cena 1 zł/szt), 0,02 kg zakwasu żytniego (cena 30 zł/kg). W celu rozpoczęcia procesu kompletacji dodajemy kolejno surowce do dokumentu:

Program Magazynowy

Zanim dodamy produkty kompletacji należy upewnić się, że produkowany towar ma zaznaczoną opcję "Ten towar powstaje jako produkt" jak poniżej:

Program Magazynowy

W kolejnym kroku w oknie PRODUKTY dodajemy jako rezultat kompletacji "Chleb".

Program Magazynowy

Po dodaniu wszystkich potrzebnych składników dokument kompletacji powinien zawierać towary z odpowiednią ich ilością, jak poniżej. Jeśli nie zmieniamy wartości produktów to program automatycznie sumuje wartość surowców i przypisuje wynik jako wartość produktu. W przypadku gdy modyfkujemy listę surowców możemy przeliczyć wartość produktu przyciskiem "przelicz ceny"

Program Magazynowy

Poniżej widać w jaki sposób stworzenie dokumentu kompletacji wpływa na stany magazynowe. Przed zapisaniem:

Program Magazynowy

Po zapisaniu dokumentu kompletacji, stany magazynowe poszczególnych produktów zostały odpowiednio zmienione:

Program Magazynowy

W ten sposób udokumentowaliśmy proces wyrobu chleba i pobrania odpowiednich składników ze stanu magazynowego. Dla ułatwienia pracy, przy ciągłym wytwarzaniu tego samego dobra, warto skorzystać z modułu LoMag, w której definiujemy "szablon", a raczej w naszym przypadku bardziej odpowiadałoby słowo "przepis", który wyręczy nas przy ręcznym dodawaniu składników na dokument za każdym razem.

Aby przejść do biblioteki towarów, w celu określenia elementów naszego produktu, należy wejść do górnego menu i wybrać LoMag. Po otwarciu okna modułu LoMag należy dodać (LoMag) nową bibliotekę.

Program Magazynowy

W polu LoMag nadajemy nazwę naszej bibliotece, np. "Składniki na chleb", nadajemy jej kod, a następnie kolejno dodajemy (LoMag) składniki naszego wyrobu.

Program Magazynowy

Po dodaniu wszystkich składników w odpowiedniej ilości dla jednej sztuki wyrobu, zapisujemy naszą bibliotekę, a następnie przechodzimy na dokument kompletacji.

Program Magazynowy

Dodatkowo w głównym module LoMag warto zauważyć, że automatycznie została przeliczona ilość produktu, jaką możemy wytworzyć z dostępnych na stanie surowców.

Program Magazynowy

Po zdefiniowaniu bibliteki, możemy korzystać z bibliotek tak, jak z towarów. Na dokumencie kompletacji dodajemy bibliotekę "Składniki na chleb" zamiast pojedynczych składników. Dodając bibliotekę możemy określić ilość produktu finalnego, np. "10". Wtedy surowce zostaną odpowiednio przemnożone przez 10 aby skompletować wymaganą ilość produktu.

Program Magazynowy

Po dodaniu biblioteki na dokument, po uprzednim użyciu klawisza LoMag, na dokumencie zostaną dodane wszystkie składniki w odpowiedniej ilości do ilości produkowanego dobra.

Program Magazynowy

4. Dodawanie towaru na dokument magazynowy za pomocą kopiowania danych innego dokumentu.

Oprogramowanie magazynowe LoMag umożliwia nam dodawanie towarów na dokument również za pomocą skopiowania danych z innego, istniejącego już dokumentu magazynowego.

W tym celu korzystamy z funkcji LoMag, która znajduje się we wszystkich dokumentach magazynowych. Dla przykładu sprawdzenia działania funkcji kopiowania danych z istniejącego już dokumentu, skopiujemy dane z dokumentu PZ na dokument WZ. W tym celu uruchamiamy okno dokumentu LoMag, a następnie klikamy w LoMag - zostanie uruchomiony interfejs kopiowania dokumentu.

Program Magazynowy

Następnie w polu LoMag podajemy numer dokumentu, z którego chcemy skopiować dane, przykładowo kopiujemy dane z (istniejącego) dokumentu "PZ000004/13 - M1".

Program Magazynowy

W celu skopiowania danych klikamy przycisk LoMag. Dane zostaną skopiowane i wczytane na nasz nowy dokument.

Program Magazynowy
 • Aby dane zostały skopiowane, numer dokumentu musi zostać wprowadzony poprawnie.

Funkcja LoMag jest przydatna, jeśli mamy dużą ilość towarów na dokumencie, a na kolejnych dokumentach chcemy wprowadzić tę samą lub podobną listę towarów. Funkcja działa dla dowolnych dokumentów, może to być zarówno kopia LoMag na LoMag jak i odwrotnie z LoMag na LoMag.

5. Dodawanie towaru na dokument magazynowy za pomocą kolektora danych.

Dodawanie towarów na dokumenty magazynowe może również odbyć się na podstawie danych z kolektora.

W pierwszej kolejności używamy kolektora danych do zeskanowaniu produktów. Następnie podłączamy urządzenie do komputera za pomocą łącza USB, po czym wybieramy w kolektorze opcję "Transmisja do komputera" (nazwa funkcji możne się różnić w zależności od typu kolektora). Kolejno w programie naciskamy przycisk LoMag znajdujący się na pasku narzędziowym, po czym na dokumencie magazynowym zostaną wyświetlone zeskanowane produkty.

Program Magazynowy

Poniżej prezentujemy możliwości kolektora Argox PT-20 kompatybilnego ze środowiskiem oprogramowana LoMag.

Listę zintegrowanych urządzeń z programem magazynowym LoMag znajdą Państwo tutaj.

6. Dodawanie towaru na dokument magazynowy za pomocą importowania danych z pliku Excel.

Oprogramowanie umożliwia nam także dodawanie towarów na dokument za pomocą funkcji importowania pliku Excel z danymi (towarami).

W celu dodania towarów z pliku Excel klikamy przycisk LoMag, który znajduje się na pasku narzędziowym każdego z dokumentów. Zostanie uruchomione okno LoMag

Program Magazynowy

W celu importowania listy towarów z pliku Excel, w pierwszej kolejności musimy wybrać i wczytać plik, który znajduje się na naszym dysku - robimy to za pomocą przycisku LoMag.

Program Magazynowy

Następnie wybieramy plik z danymi i klikamy LoMag. Zostanie wczytany plik Excel do oprogramowania magazynowego LoMag.

 • Plik zostanie wczytany do środowiska programu LoMag, jeżeli w tym samym czasie nie jest on otwarty i używany w innym programie, np. w Microsoft Excel.

Tak wygląda nasz plik z listą towarów na dokument w programie kalkulacyjnym:

Program Magazynowy

Plik został wczytany do programu LoMag:

Program Magazynowy

Następnie musimy dopasować kolumny z Excela do pól modułu LoMag. Dla każdej kolumny, którą chcemy zaimportować, wybieramy odpowiednie pole (np. kod kreskowy, ilość) z listy.

W pierwszej kolumnie widzimy informacje o kodzie kreskowym produktu; w celu importowania kodu produktów (kolumny pierwszej) z rozwijanej listy, wybieramy odpowiednie pole, czyli "Kod kreskowy" (patrz poniżej).

Program MagazynowyProgram Magazynowy

W kolumnie drugiej widzimy ilość towaru; podobnie jak powyżej, w celu importowania ilości towaru, wybieramy z rozwijanej listy odpowiednie pole, czyli "Ilość".

Program Magazynowy

W ten sam sposób postępujemy z każdą kolumną, którą chcemy zaimportować do bazy oprogramowania.

 • Kolumny określone polem "Nie importuj" nie zostaną zaimportowane do oprogramowania magazynowego LoMag.

Po wybraniu przez nas odpowiednich kolumn w celu importu danych, klikamy w LoMag.

Program Magazynowy

O pomyślnym zakończeniu importowania danych do programu poinformuje nas okno informacyjne (patrz powyżej).

 • Aby proces importowania danych zakończył się pomyślnie wymagane są 2 pola (kolumny): kod kreskowy lub nazwa towaru. W przypadku braku tych elementów (kolumn), proces importu nie zostanie wykonany.
 • Jeśli nie podamy ilości towaru program domyślnie wstawi 1 szt.
 • Jeśli nie podamy ceny towaru program domyślnie wstawi cenę ustaloną w kartotece towaru.

Towary z pliku Excel zostały dodane na dokument, pozostałe informacje o produktach (takie jak "Nazwa towaru", "miara", "wartość" itd.) zostały automatycznie uzupełnione przez program.

Program Magazynowy

7. Metody FIFO i LIFO.

FIFO i LIFO to modele wyceny rozchodu materiałów. Metoda FIFO (First In - First Out, dosłownie: pierwsze weszło - pierwsze wyszło) jest najczęściej spotykana i polega na tym, że pierwszy zostanie wydany z magazynu towar znajdujący się w pierwszej dostawie. Natomiast model LIFO (Last In - First Out, dosłownie: ostatnie weszło - pierwsze wyszło) wskazuje, że pierwszy zostanie wydany z magazynu towar począwszy od ostatniej jednostki przyjętej do magazynu.

Program magazynowy LoMag umożliwia nam indywidualne ustawienie odpowiedniej metody wyceny zapasów (FIFO lub LIFO), aby tego dokonać, musimy przejść do ustawień oprogramowania (LoMag) do zakładki LoMag.

Program Magazynowy

Następnie w części interfejsu LoMag z pola LoMag wybieramy odpowiedni model wyceny magazynu program LoMag "FIFO" lub "LIFO".

Program Magazynowy

7.1 Metody FIFO i LIFO na dokumentach.

Zastosowanie jednej z tych dwóch metod ma swoje odzwierciedlenie na dokumentach magazynowym w oprogramowaniu magazynowym LoMag. Dla przykładu przyjrzyjmy się kolejno metodzie FIFO, a następnie LIFO.

Zatem wybierzmy metodę FIFO w ustawieniach LoMag, a następnie zatwierdźmy zmianę klawiszem LoMag. Przejdźmy do dokumentu LoMag i otwórzmy okno dodania towaru na magazyn (wybieramy LoMag z pola narzędziowego dokumentu WZ).

Program Magazynowy

Wybierzmy przykładowy towar złożony z kilku dostaw.

Program Magazynowy

Określmy przykładową ilość (wydawanego towaru), np. "130 kg" następnie w części interfejsu LoMag zobaczmy, z której dostawy zostanie wydany towar na dokument LoMag.

Program Magazynowy

Jak widzimy powyżej stosując metodę FIFO program LoMag wybiera najpierw towar (do wydania) z najstarszej dostawy.

Przejdźmy do ustawień programu i zmieńmy model liczenia wartości magazynu na LIFO. Następnie wróćmy na dokument LoMag, wybierzmy przykładowy towar złożony z kilku dostaw oraz określmy przykładową ilość (wydawanego towaru) np. "360 kg", następnie w części interfejsu LoMag sprawdźmy rezultat.

Program Magazynowy

Stosując model LIFO zauważymy, że oprogramowanie wybiera najpierw towar (do wydania) z najwcześniejszej dostawy. Zwróćmy również uwagę, że jeżeli ilość towaru, jaką określiliśmy (do wydania), jest większa niż ilość pierwszej dostawy, to pozostały towar (do wydania) jest wybierany z kolejnych dostaw - technika ta działa zarówno dla modelu LIFO, jak i FIFO.

 • Oprogramowanie magazynowe LoMag, podczas wydawania towaru, automatycznie przelicza cenę i wartość towaru na podstawie cen zakupu z odpowiednich dostaw.

Poza technikami FIFO i LIFO istnieje również możliwość wybrania towaru na dokument z konkretnej dostawy.

8. Podgląd i wybór dostaw - wybór towaru na dokument z konkretnej dostawy.

Dodając towar na dokument LoMag program automatycznie określa, z której dostawy towar ma zostać wydany (za pomocą metod FIFO lub LIFO). Jednak w oprogramowaniu LoMag nic nie stoi na przeszkodzie, aby wybrać towar na dokument z konkretnej dostawy, czy dostaw.

W celu wydania na dokument towaru z konkretnej dostawy, przejdźmy do dokumentu LoMag, następnie wybierzmy przykładowy towar złożony z kilku dostaw.

Program Magazynowy

Przejdźmy do części LoMag, w której znajduje się lista dostaw – znajdziemy tam pola LoMag, LoMag, LoMag oraz inne (w przypadku włączenia niedomyślnych funkcji w ustawieniach oprogramowania). W celu wydania na dokument towaru z odpowiedniej dostawy - znajdźmy interesującą nas dostawę, a następnie w jej komórce w kolumnie LoMag określmy ilość towaru do wydania.

Dla przykładu chcemy wydać naszemu odbiorcy 50kg marchwi z dostawy o nr. "PZ000009/13 - M1" i 30kg marchwi z dostawy o nr "PZ000011/13 - M1"; aby tego dokonać szukamy w tabeli LoMag pierwszą interesującą nas dostawę (czyli nr "PZ000009/13 - M1").

Program Magazynowy

Po wyszukaniu wiersza z odpowiednią dostawą, przechodzimy do komórki kolumny LoMag - wprowadzamy ilość, jaka ma zostać z tej dostawy wydana (czyli 50kg) i klikamy klawisz "ENTER".

Program MagazynowyProgram Magazynowy

W powyższy sposób wybraliśmy 50kg marchwi z konkretnej dostawy. Zwróćmy uwagę na pole LoMag, które wskazuje "51", a nie "50". Stało się tak, ponieważ program magazynowy LoMag, wraz z wczytaniem towaru na formularz dokumentu, określił automatycznie początkową (domyślną) ilość towaru z dostawy na podstawie ustalonej metody wyceny zapasów (FIFO, LIFO). W celu skorygowania różnicy, przejdźmy do domyślnej dostawy i wprowadźmy ilość "0".

Program MagazynowyProgram Magazynowy

Pozostało nam jeszcze wydanie 30kg marchwi z dostawy o nr "PZ000011/13 - M1" w tym celu działamy podobnie, jak powyżej.

Program Magazynowy

W taki oto sposób wybraliśmy towar z konkretnych dostaw na dokument magazynowy.

 • Oprogramowanie magazynowe LoMag, podczas wydawania towaru, automatycznie przelicza cenę i wartość towaru na podstawie cen zakupu z odpowiednich dostaw.

9. Wyszukiwanie dokumentów

W oprogramowaniu istnieje narzędzie wyszukiwania dokumentów. W tym celu korzystamy z modułu LoMag, który jest domyślnie uruchomiony przy stracie (otwieraniu) pracy jednego z magazynów.

Program MagazynowyProgram Magazynowy

Okno LoMag możemy również uruchomić za pomocą ikony LoMag, która znajduje się na pasku narzędziowym. Alternatywą na otwarcie modułu LoMag jest skrót klawiszowy "Ctrl+F".

Program Magazynowy

W module LoMag możemy wyszukiwać dane dotyczące towarów, kontrahentów oraz dokumentów, które teraz nas najbardziej interesują. Aby wyszukać dokumenty magazynowe przechodzimy do zakładki LoMag.

Program Magazynowy

W oknie LoMag znajduje się pole wyszukiwań (LoMag), menu narzędziowe przeznaczone do zarządzania dokumentami (LoMag) oraz lista dokumentów magazynowych (LoMag).

Program Magazynowy

Lista dokumentów w module LoMag jest pusta; aby wyświetlić pełną listę dokumentów magazynowych klikamy w przycisk LoMag, po czym wyświetli się nam pełna lista dokumentów magazynowych w bazie programu LoMag.

Program Magazynowy

Wyszukiwać dokumentów magazynowych można na kilka sposobów. Za pomocą fragmentu tekstu, po określeniu konkretnego towaru lub/i konkretnego kontrahenta, typu dokumentu oraz za pomocą fragmentu kodu kreskowego, czy uwag umieszczonych na dokumencie. Określając kilka pól dla jednego wyszukiwania, ograniczamy nasze pole wyszukiwań.

Dla przykładu wyszukajmy dokumenty przyjęcia na magazyn kontrahenta "Jan Kowalski", który zawiera na dokumencie towar "Marchew" - w tym celu w polu określamy pola LoMag (czyli Przyjęcie na magazyn), LoMag (czyli "Jan Kowalski") oraz LoMag (czyli "Marchew").

Program Magazynowy

Stosując kilka kryteriów wyszukiwania, możemy znacząco ograniczyć pole wyszukiwań.

Pasek narzędziowy umożliwia nam edycję (LoMag) oraz usunięcie (LoMag) dokumentu magazynowego. Pozwala nam również na wydrukowanie (LoMag) zestawienia dokumentów oraz jego eksportowanie (LoMag) do pliku Excel.

Możemy dowolnie skonfigurować okno dialogowe modułu LoMag, np. możemy zarządzać wyświetlaniem dowolnych kolumn, zmieniać nazwę kolumn, itp. Istnieje również funkcja filtrowania danych; pomaga ona w szybki sposób wyświetlić odpowiednie dokumenty po zdefiniowanych przez nas wariantach. Funkcja ta nie jest tak często stosowana przy dokumentach, jak przy np. towarach. Aby zapoznać się z funkcjami konfigurowania okna dialogowego LoMag oraz filtrowania danych zapraszamy do przejścia tutaj, a następnie do przejścia do punktu 6.3 Pasek narzędziowy, konfiguracja oraz filtrowanie danych.

10. Dokument BO

Na dokumencie BO znajdują się towary, które zostały dodane wraz ze stanem początkowym w kartotece towarów, czyli dodając towar w module LoMag nadaliśmy mu wówczas LoMag.

Aby przejrzeć dokument otwarcia BO, musimy przejść do modułu LoMag, a następnie określić typ dokumentu jako "Bilans Otwarcia". Zostanie wyświetlona pozycja dokumentu bilansu otwarcia.

Program Magazynowy

W celu otwarcia i przejrzenia dokumentu klikamy dwukrotnie w jego pozycję lub używamy przycisku LoMag.

Program Magazynowy

Dokument bilans otwarcia zawiera informacje, jaka ilość towarów została określona przy otwarciu magazynu. Po otwarciu dokumentu istnieje możliwość korekty ilości towarów oraz cen. Przy edycji historycznych dokumentów należy jednak pamiętać, by nie usuwać i nie zmniejszać ilości towarów, które zostały potem wydane.

11. Remanent

Rzeczywista ilość towarów na stanie magazynowym może odbiegać od wartości stanów określonych w programie komputerowym - wpływa na to wiele różnych czynników. Z tego też powodu zaleca się przeprowadzać co pewien okres proces inwentaryzacji (remanent).

11.1 Uruchomienie modułu remanentu.

Oprogramowanie magazynowe LoMag pozwala nam na przeprowadzanie procesu inwentaryzacji stanów magazynowych. Kreator remanentu programu LoMag można uruchomić na dwa sposoby. Pierwszy sposób: przechodzimy do głównego menu oprogramowania LoMag do części LoMag

Program Magazynowy

Drugi sposób przejścia do modułu procesu inwentaryzacji odbywa się za pomocą ikony remanentu na pasku narzędziowym programu, który znajdziemy pod głównym menu.

Program Magazynowy

Po użyciu jednej z powyższych metod zostanie uruchomione okno modułu LoMag, dzięki któremu będziemy mogli zacząć inwentaryzację stanu magazynu.

Program Magazynowy

11.2 Kreator remanentu.

LoMag to moduł służący do inwentaryzacji magazynu. Podczas tego procesu zostanie utworzony dokument remanentu oraz dokument korekty stanów magazynowych.

Kreator umożliwia nam przeprowadzenie inwentaryzacji tradycyjnej (Remenent) oraz inwentaryzacji na dokumencie otwarcia (bilans otwarcia) na trzy sposoby:

 • Utworzenie remanentu na podstawie aktualnego stanu magazynowego.
 • Utworzenie remanentu na podstawie arkuszy spisowych.

W pierwszej części instrukcji remanentu zostanie opisany tradycyjny remanent, później od punktu 11.8 zostanie opisany remanent na dokumencie BO.

11.3. Remanent tradycyjny: Utworzenie remanentu na pustym dokumencie.

Sposób ten pozwala nam na utworzenie pełnego jak i częściowego remanentu magazynowego. W tym przypadku inwentaryzacja rozpocznie się od pustego dokumentu magazynowego, na którym użytkownik dodaje kolejno towary wraz z ich korektą stanów.

Aby utworzyć remanent na podstawie pustego dokumentu magazynowego w oknie LoMag wybieramy LoMag, a następnie zatwierdzamy nasz wybór klikając przycisk LoMag.

Program Magazynowy

Zostanie uruchomiony pusty dokument remanentu.

Program Magazynowy

Załóżmy, że podczas inwentaryzacji magazynu, została określona niezgodność towarów między stanem rzeczywistym a stanem na dokumentach. Przykładowo były to dwa towary ? marchew i ziemniaki. Magazynier znalazł na magazynie 40kg marchwi, a ilość pozostałych ziemniaków, jaka znajduje się na magazynie, nie nadaje się do odsprzedaży i dalszego użytku. Przeprowadzimy zatem remanent częściowy dla dwóch towarów. W takich przypadkach należy zredukować zależności między rzeczywistym stanem magazynu a oprogramowaniem magazynowym. W tym celu używamy przycisku LoMag, po którym zostanie wyświetlone okno dodania towaru na dokument remanentu.

Program Magazynowy

Następnie wybieramy towar, dla którego chcemy zmienić stan magazynowy - w naszym przypadku będą to "marchewki", dla których odkryliśmy sprzeczność pomiędzy stanem rzeczywistym a stanem w oprogramowaniu.

Program Magazynowy

Po wybraniu naszego towaru zostały określone pozostałe pola formularza, w tym również aktualny stan towaru na magazynie w oprogramowaniu LoMag. Jak widzimy stan ten nie odpowiada rzeczywistemu; aby skorygować tę różnicę przechodzimy do pola LoMag i wprowadzamy rzeczywisty stan magazynowy towaru "marchewki" ("40kg"). Następnie zatwierdzamy zmiany klawiszem LoMag, po czym towar zostanie dodany na dokument.

Program Magazynowy

W polu LoMag wyświetlają się wszystkie dostawy na magazyn z danym towarem. Podczas zmiany stanu magazynowego możemy określić, z której dostawy ma zostać zmniejszony lub zwiększony stan danego towaru - jak zarządzać funkcją LoMag opisujemy szczegółowo tutaj w punkcie ósmym "Podgląd i wybór dostaw".

Podczas przeprowadzonego remanentu odkryliśmy również sprzeczność towaru "Ziemniaki". W tym przypadku podstępujemy analogicznie jak dla towaru "Marchewki". (Z powodu zepsucia się danego dobra, zmniejszamy jego stan - w naszym przypadku będzie on równy zero.)

Program Magazynowy

Powyższe towary wraz z korektami stanów magazynowych zostały dodane na dokument remanentu.

Program Magazynowy

W przypadku zakończenia proces inwentaryzacji klikamy LoMag. Zostaniemy poproszeni przez oprogramowanie o potwierdzenie przeprowadzonego remanentu.

Program Magazynowy

W celu zatwierdzenia remanentu klikamy LoMag. Następnie w przypadku przeprowadzonego częściowego remanentu, czyli nie uwzględnienia wszystkich towarów na dokumencie, zostaniemy zapytani, czy dodać na dokument brakujące towary i określić ich stan równy zero (patrz poniżej).

Program Magazynowy

Po wybraniu LoMag na dokument zostaną dodane pozostałe towary ze stanem 0 (patrz poniżej).

Program Magazynowy

W przypadku pominięcia pozostałych towarów w procesie inwentaryzacji klikamy LoMag.

Program Magazynowy

Zostaniemy powiadomieni o zatwierdzeniu remanentu oraz zostanie wyświetlony moduł LoMag, w którym znajdują się informacje o stanie i wartości towaru przed i po remanencie.

Program Magazynowy

Wraz z procesem remanentu zostaje utworzony dokument korekty (LoMag).

Program Magazynowy

Dokument utworzonego remanentu możemy wyszukać za pomocą modułu LoMag. Jak wyszukiwać dokumentów magazynowych w module LoMag zostało szczegółowo opisane tutaj w punkcie 9. Wyszukiwanie dokumentów.

11.4 Remanent tradycyjny: Utworzenie remanentu na podstawie aktualnego stanu magazynowego.

Utworzenie remanentu na podstawie aktualnego stanu magazynowego pozwala nam również na stworzenie pełnego jak i częściowego remanentu magazynowego. Sposób ten charakteryzuje się jednak rozpoczęciem remanentu od automatycznego dodania wszystkich towarów na dokument wraz z aktualnymi wartościami.

W celu utworzenia remanentu na podstawie aktualnego stanu magazynowego w module LoMag wybieramy opcję LoMag, a następnie klikamy LoMag.

Program Magazynowy

Zostanie uruchomiony dokument wraz ze pełną listą towarów dostępnych na magazynie.

Program Magazynowy

W celu dokonania korekty stanu danego towaru klikamy w jego pozycję na dokumencie, a następnie używamy funkcji edycji (LoMag).

Przykładowo została odkryta niezgodność między stanem rzeczywistym a stanem na dokumentach dla towaru "Pomarańcze" - w tym celu na dokumencie zaznaczamy pozycję towaru "Pomarańcze", a następnie klikamy w narzędzie LoMag, które znajduje na pasku narzędziowym modułu dokumentu.

Program Magazynowy

Następnie w polu LoMag wprowadzamy nowy stan dla tego towaru (np. 100 kg) i zatwierdzamy zmianę klawiszem LoMag.

Po dokonanych zmianach stanów odpowiednich towarów zatwierdzamy remanent klawiszem LoMag. Tak jak w przypadku przeprowadzania remanentu na podstawie pustego dokumentu tak i w tym zostaniemy poproszeni o potwierdzenie przeprowadzonej operacji korekty stanu magazynowego.

Program Magazynowy

Po zatwierdzeniu remanentu zostaje utworzony dokument korekty, uwzględniający zmiany dla przeprowadzanych towarów. Pozostałe towary i ich wartości nie zostały zmienione.

Program Magazynowy

Jak widzimy powyżej, w naszym przypadku została zmieniona tylko wartość stanu dla towaru "Pomarańcze". Pozostałe towary nie zmieniły swoich stanów magazynowych, pomimo że zostały uwzględnione podczas remanentu. Wraz z dokumentem remanentu zostaje utworzony dokument korekty (LoMag).

11.5 Remanent tradycyjny: Utworzenie remanentu na podstawie arkuszy spisowych.

Trzecia możliwość przeprowadzenia remanentu w naszym przedsiębiorstwie w oprogramowaniu LoMag odbywa się za pomocą arkuszy spisowych. Ten sposób jest przydatny, jeżeli proces inwentaryzacji przeprowadza się na kilka sposobów, w których poszczególne osoby sprawdzają poszczególne stany i wprowadzają ich zmianę.

Aby utworzyć remanent na podstawie arkuszy spisowych, musimy najpierw utworzyć dokumenty spisowe, a następnie przejść do okna LoMag. W przypadku braku utworzonych arkuszy spisowych nie istnieje możliwość przeprowadzenia procesu inwentaryzacji tym sposobem.

Program Magazynowy

Aby utworzyć arkusz spisowy w programie LoMag przechodzimy do głównego menu, do części LoMag, a następnie przechodzimy do LoMag wybierając LoMag. Zostanie uruchomione okno LoMag.

Program Magazynowy

Następnie za pomocą przycisku LoMag tworzymy nowy arkusz spisowy, w którym kolejno dodajemy towar wraz z korektą wartości stanu.

Program Magazynowy

Dodawanie towaru na arkusz spisowy odbywa się w taki sam sposób, jak dodawanie towarów na dokument remanentu, czy jakikolwiek inny dokumenty w oprogramowaniu LoMag.

Przykładowo dwóch magazynierów przeprowadziło ewidencję magazynową. Pierwszy pracownik przeglądał wartości towarów z grupy "Owoce" i odkrył różnicę pomiędzy stanami dla towaru "Jabłka", natomiast drugi magazynier przeglądając magazyn pod kątem grupy "Warzywa" odkrył różnicę towarów "Marchewki" i "Ziemniaki".

Pierwszy pracownik wprowadza korektę na arkusz spisowy w oprogramowaniu magazynowym LoMag. W naszym przykładzie był to towar "Jabłka"; magazynier wprowadza korektę na dokument arkuszu spisowego.

Program Magazynowy

Jak zauważamy powyżej, stan towaru został nieco zmieniony. W celu zatwierdzenia zmiany stanu danego towaru klikamy LoMag. Korekta została dodana na dokument; w celu zapisania arkusza spisowego klikamy LoMag.

Program Magazynowy

Następnie zmianę stanu magazynowego wprowadza drugi pracownik. Magazynier tworzy nowy arkusz spisowy w LoMag, a następnie wprowadza zmiany dla towarów z grupy "Warzywa".

Program Magazynowy

Pracownik wprowadził towary z korektą stanu magazynowego na arkusz spisowy (patrz poniżej).

Program Magazynowy

Po wprowadzeniu wszystkich danych zapisujemy dokument klikając LoMag.

Program Magazynowy

Na podstawie utworzonych dwóch arkuszy spisowych możemy rozpocząć proces inwentaryzacji. W tym celu przechodzimy do modułu LoMag, wybieramy opcję LoMag, a następnie zaznaczamy (LoMag) arkusze spisowe, które mają zostać uwzględnione na remanencie.

Program Magazynowy

Aby rozpocząć proces inwentaryzacji klikamy LoMag. Zostanie wygenerowany remanent na podstawie wprowadzonych wcześniej arkuszy spisowych.

Program Magazynowy

Na tym etapie remanentu możemy jeszcze wprowadzić nowe korekty oraz dokonać edycji pozycji z arkuszy spisowych. W przypadku zakończenia procesu inwentaryzacji klikamy LoMag. Zostaniemy poproszeni o potwierdzenie przeprowadzonego remanentu oraz zapytani, czy dodać na dokument brakujące towary i określić ich stan równy zero (w przypadku częściowego remanentu). Etap ten przeszliśmy i opisaliśmy w punkcie 2.1 Utworzenie remanentu na pustym dokumencie niniejszej instrukcji.

Program Magazynowy

Zostaniemy powiadomieni o zatwierdzeniu remanentu oraz wyświetli się moduł LoMag informujący nas o stanie i wartości towaru sprzed i po remanencie.

Program Magazynowy

Wraz z procesem remanentu zostanie również utworzony dokument LoMag.

11.6 Remanent a numery seryjne towarów.

W części instrukcji "Funkcje zaawansowane" opisaliśmy funkcję numerów seryjnych dla towarów w programie magazynowym LoMag. Podczas przeprowadzania inwentaryzacji stanów magazynowych, w przypadku korekty produktów zawierających numery seryjne, będziemy zobowiązani do wprowadzenia również korekt dotyczących numerów seryjnych.

W przypadku zmniejszenia stanu magazynowego dla towaru (posiadającego numer seryjny), zostanie wyświetlone okno LoMag, w którym wybieramy numer seryjny towaru, którego nie ma już na stanie.

Program Magazynowy

Po wybraniu poprawnego numeru dla danej jednostki towaru zostanie utworzona korekta stanu tego towaru, a numer seryjny zostanie usunięty z bazy programu LoMag.

W przypadku zwiększenia stanu magazynowego dla towaru (posiadającego numer seryjny), zostanie wyświetlone okno LoMag, w którym dodajemy nowy numer seryjny, który pojawi się na stanie.

Program Magazynowy

Po dodaniu numeru seryjnego dla danej jednostki towaru zostanie utworzona korekta stanu tego towaru, a numer seryjny zostanie dodany do bazy oprogramowania LoMag.

Jak zarządzać numerami seryjnymi w modułach tutaj, w punkcie 1.8 Obsługa numerów seryjnych towarów.

Po wprowadzonej korekcie towarów wraz z numerami seryjnymi zatwierdzamy nasz remanent (LoMag).

11.7 Archiwum przeprowadzonych remanentów.

W archiwum przeprowadzonych remanentów znajdziemy listę dokumentów z wykonanych procesów inwentaryzacyjnych. W celu przejścia do archiwum klikamy w pole LoMag na pasku menu, następnie przechodzimy do pola LoMag, wybierając pole LoMag

Program MagazynowyProgram Magazynowy

W oknie LoMag znajdziemy listę przeprowadzonych remanentów. Moduł ten umożliwia szczegółowy podgląd danego procesu inwentaryzacji, a także rozpoczęcie nowego remanentu (LoMag), edycję (LoMag) oraz usunięcie (LoMag) istniejącego już remanentu. Istnieje również możliwość wydrukowania (LoMag), czy eksportowania (LoMag) zestawienia wszystkich procesów inwentaryzacyjnych.

11.8 Remanent na dokumencie BO.

Remanent na dokumencie BO tworzy się podobnie jak tradycyjny remanent, ale charakteryzuje się on możliwością zdefiniowania na nowo stanów i wartości towaru. Kilka przykładów zastosowania tego typu remanentu:

 • Powstały duże rozbieżności w stanach rzeczywistych i prowadzonych w programie. Zmiana asortymentu w magazynie.
 • Chcemy zaimportować zawartość magazynu dokładnie taki jaki mamy w pliku Excel lub kolektorze i całkowicie wymazać to co do tej pory było w magazynie.

Wykorzystując remanent BO jesteśmy w stanie zmienić cenę towaru.

Program Magazynowy

Można również wpisać całkiem nowe numery seryjne i lokalizacje towaru.

Program Magazynowy

Istotną różnicą jest również to że historia towaru przed datą BO jest już niewidoczna (inaczej niż w zwykłym remanencie). Dla przykładu prześledźmy mikro proces, który pozwoli nam zobrazować remanent na dokumencie BO.

Dla przykładowego towaru "Jabłka" bez historii magazynowej utworzymy dokument PZ - przyjmijmy na magazyn 100 kg naszego towaru w cenie 2 zł/kg.

Program Magazynowy

Utwórzmy następnie remanent BO zmieniając wartości towaru (przykładowo ilość zmieńmy na 70 kg, a cenę na 3 j.p/kg).

Program Magazynowy

Aby zmienić zmiany magazynowe, pamiętaj że remanent trzeba dodatkowo zatwierdzić (patrz poniżej).

Program Magazynowy

Po zatwierdzeniu remanentu BO sprawdźmy historię naszego towaru. Jak zauważysz na poniższym zrzucie ekranu, wcześniejsze ruchy magazynowe znikły (brak PZ).

Program Magazynowy

Gdybyśmy wykonali tradycyjny remanent historia naszego towaru będzie wyglądać następująco:

Program Magazynowy

W tradycyjnym remanencie znajduje się historia magazynowa (dokument PZ), dochodzi dokument remanentu oraz korekty. Cena nie została zmieniona z powodu braku możliwości jej zmiany.