Menu
Język: Program Magazynowy - Wersja angielska Program Magazynowy - Wersja polska

Funkcje zaawansowane w dokumentach magazynach

1. Zaawansowane funkcje dokumentów magazynowych.

Oprogramowanie LoMag poza standardowymi możliwościami dokumentów magazynowych, umożliwia również implementację takich funkcji jak:

 • 1. Automatyczne ustawienie kursora w polu kod kreskowy.
 • 2. Automatyczne otwarcie okna dodawania kolejnego towaru.
 • 3. Ukrywanie ceny zakupów (na dokumentach WZ).
 • 4. Zastosowanie rabatów (na dokumentach WZ).
 • 5. Wybór rodzaju transportu.
 • 6. Obsługę grup kosztów.
 • 7. Obsługę opakowań.
 • 8. Obsługę numerów seryjnych towarów.
 • 9. Obsługę numeru serii i datę ważności .
 • 10. Możliwość grupowania (sumowania) towaru.
 • 11. Lokalizacje magazynowe.
 • 12. Zatwierdzanie ilości towaru po odczytaniu kodu kreskowego.

W celu implementacji powyższych opcji przechodzimy do ustawień oprogramowania (LoMag) do zakładki LoMag. W dolnej części okna LoMag znajdziemy listę oraz możliwość dowolnego zarządzania zaawansowanymi funkcjami dokumentów.

Program Magazynowy

Aby wdrożyć na dokument magazynowy jedną z funkcji, należy zaznaczyć (LoMag) pozycję danej funkcji. Poniżej scharakteryzujemy kolejno każdą funkcje.

1.1 Automatyczne ustawienie kursora w polu kod kreskowy.

Funkcja automatycznego ustawienia kursora w polu kod kreskowy na dokumencie magazynowym jest przydatna wówczas, jeżeli korzystamy z czytnika kodów kreskowych. W oknie dodawania towaru na dokument magazynowy kursor automatycznie ustawia się w polu LoMag - poprawna czynność pracy z czytnikiem w celu zeskanowania kodu kreskowego.

W celu włączenia funkcji zaznaczmy (LoMag) pole LoMag, a następnie klikamy LoMag.

Program Magazynowy

Sprawdźmy na dowolnym dokumencie efekt funkcji LoMag. Uruchamiamy przykładowy dokument (np. LoMag), a następnie, w celu dodania towaru na dokument, klikamy LoMag. Zostanie uruchomione okno dodania towaru na dokument PZ; zwróćmy uwagę, gdzie zostanie ustawiony kursor przy uruchomieniu okna.

Program Magazynowy

Za pomocą funkcji LoMag przystosowaliśmy stanowisko komplementacyjne do pracy z urządzeniem czytnika kodów kreskowych.

1.2 Automatyczne otwarcie okna dodawania kolejnego towaru.

Automatyczne otwarcie okna dodawania kolejnego towaru jest kolejną funkcją do szybszej i wydajniejszej pracy z oprogramowaniem LoMag i czytnikiem kodów kreskowych. Po dodaniu towaru na dokument automatycznie zostaje uruchomione kolejne okno, co pozwala użytkownikowi na szybszą pracę dodawania towarów na dokument. W celu włączenia funkcji zaznaczmy (LoMag) pole LoMag, a następnie klikamy w przycisk LoMag.

1.3 Ukrywanie ceny zakupów (na dokumntach WZ).

Funkcja ukrywania ceny zakupów na dokument LoMag umożliwia ukrycie pierwotnej ceny, po której towar został zakupiony (w oknie dodawania towaru na dokument WZ). Funkcja może zostać wdrożona, jeśli na przykład na stanowisku komplementacyjnym znajduje się klient i ma bezpośredni wgląd na ekran monitora. Dzięki możliwości ukrycia ceny, klient nie dowiaduje się o pierwotnej cenie towaru.

Poniżej efekt zastosowania funkcji LoMag.

Program MagazynowyProgram Magazynowy

1.4 Zastosowanie rabatów (na dokumntach WZ).

Oprogramowanie LoMag umożliwia nam również przyznanie dowolnego rabatu na dany towar - w tym celu w ustawieniach oprogramowania zaznaczamy opcję LoMag. W oknie dodawania towaru na dokument LoMag znajduje się nowe pole umożliwiające przyznanie odpowiedniego rabatu.

Program Magazynowy

1.5 Wybór rodzaju transportu.

Na dokumentach magazynowych w oprogramowaniu LoMag mamy możliwość także zamieszczenia informacji na temat rodzaju transportu dla danego dokumentu magazynowego (np. kurier, transport własny).

Aby dokonać wyboru transportu na dokument musimy zaznaczyć funkcję LoMag dostępną w ustawieniach oprogramowania (LoMag). Od tej pory w oknach dokumentów znajdziemy pole umożliwiające nam wybór transportu (patrz poniżej).

Program Magazynowy

Ponieważ lista dostępnych środków transportu jest pusta, należy w pierwszej kolejności zdefiniować rodzaje transportu - w tym celu przechodzimy do głównego menu oprogramowania do zakładki LoMag. Zostanie uruchomione moduł LoMag.

Program Magazynowy

Za pomocą klawisza LoMag formujemy rodzaje transportu, na przykład: "Kurier X", "Kurier Y", "Transport własny" - podając nazwę transportu w polu LoMag.

Program MagazynowyProgram Magazynowy
 • Moduł "Rodzaje transportu" umożliwia nam dowolne zarządzanie istniejącymi już rodzajami transportu - możemy w pełni edytować oraz usuwać środki transportu. Istnieje również możliwość wydruku zestawienia transportu lub jego eksport do pliku Excel.

Po zdefiniowaniu przez nas środków transportu jesteśmy w stanie dodać (określić) je na dokumencie magazynowym (patrz poniżej).

Program Magazynowy

Pole LoMag umożliwia wprowadzenie numeru ewidencyjnego danego transportu.

Dane na temat środka transportu używane są w celu informacyjnym. Zostaną one wyświetlona na dokumencie magazynowym. Aby jednak informacja ta była wyświetlana na dokumentach należy ją zdefiniować na dokumencie w edytorze dokumentów. Jak edytować szablon dokumentu magazynowego za pomocą edytora LoMag dowiesz się tutaj.

Program Magazynowy

1.6 Obsługa grup kosztów.

Danymi informacyjnymi, tak jak w przypadku rodzaju transportu, są również dane na temat grupy kosztów (np. "Inwestycja", "Art. Biurowe", "Art. Higieniczne"). Funkcja staje się przydatna jeżeli prowadzimy ewidencję wewnętrznych materiałów, poprzez grupowanie towarów po kosztach.

W celu zastosowania grupy kosztów na dokumentach magazynowych zaznaczamy w ustawieniach opcję LoMag - od tego momentu w modułach wszystkich dokumentów znajdziemy pole umożliwiające nam zdefiniowanie grupy kosztów (patrz poniżej).

Program Magazynowy

Ponieważ lista grup kosztów jest pusta, należy w pierwszej kolejności określić poszczególne grupy kosztów - w tym celu przechodzimy do głównego menu oprogramowania do zakładki LoMag. Zostanie uruchomione okno zarządzania grupami kosztów.

Program Magazynowy

Podobnie jak w module LoMag, za pomocą przycisku LoMag definiujemy rodzaje grupy kosztów; mogą to być na przykład "Inwestycja", "Art. biurowe", "Art. higieniczne" podając ich nazwę w polu LoMag.

Program MagazynowyProgram Magazynowy
 • Moduł "Grupy kosztów" umożliwia nam dowolne zarządzanie istniejącymi już grupami - możemy w pełni edytować oraz usuwać zestaw kosztów. Istnieje również możliwość wydruku zestawienia grupy kosztów oraz jego eksport do pliku Excel.

Po zdefiniowaniu przez nas grup kosztów, jesteśmy w stanie dodać (określić) je na dokumencie magazynowym (patrz poniżej).

Program Magazynowy

Dane na temat grupy kosztów używane są w celu informacyjnym i zostaną wyświetlone na dokumencie magazynowym. Aby jednak informacja ta była wyświetlana na dokumentach należny ją zdefiniować na dokumencie w edytorze dokumentów. Jak edytować szablon dokumentu magazynowego za pomocą edytora LoMag dowiesz się tutaj.

Program Magazynowy

1.7 Obsługa opakowań.

Oprogramowanie pozwala nam na obsługę opakowań towaru, które wraz z dodaniem towaru zostaną automatycznie dodane na dokument magazynowy. Jeżeli chcemy skorzystać z możliwości opakowań, przechodzimy do LoMag i zaznaczamy opcję LoMag.

W pierwszej kolejności należy zdefiniować nasze opakowania jako nowy towar w module LoMag - dodajemy (LoMag) nowy towar, np. "Opakowanie plastikowe 10L". Generujemy dla niego kod kreskowy, a następnie określamy (nową) grupę towarów, np. "Opakowania" oraz (nową) jednostkę miary, np. "Skrzynka". Po czym klikamy przycisk LoMag.

Program Magazynowy

Aby przed chwilą dodane opakowanie było automatycznie dodawane do produktów przy ewidencji magazynowej, musimy je określić przy informacjach o towarach - w tym celu edytujmy (LoMag) towar, dla którego chcemy dodać opakowanie. Następnie określmy pole LoMag i zapisujemy zmiany.

Program Magazynowy

Po zastosowaniu powyższych czynności, wraz z dodaniem towaru na dokument, zostanie również automatycznie dodana odpowiednia ilość opakowań (patrz poniżej).

Program Magazynowy

1.8 Obsługa numerów seryjnych towarów.

Numery seryjne towarów są stosowane na różnego rodzaju urządzeniach w celu identyfikacji miejsca i czasu wyprodukowania oraz ustalenia legalności pochodzenia danego towaru. Oprogramowanie magazynowe LoMag umożliwia swoim klientom dodawanie informacji o numerach seryjnych towarów do bazy oprogramowania. W celu włączenia funkcji numerów seryjnych towarów przechodzimy do ustawień programu LoMag i włączamy funkcję LoMag.

Numery seryjne w kartotece towarów.

Pierwszą styczność z numerami seryjnymi napotkamy podczas dodawania nowego towaru w module LoMag. Dodajmy zatem przykładowy towar, który zawiera numer seryjny, np. "Telewizor LED 42""" - jak poprawnie dodać towar do modułu LoMag dowiesz się tutaj.

Program Magazynowy

Po wprowadzeniu danych towarowych do pól okna dodawania nowego towaru klikamy LoMag. Zwróćmy uwagę na określoną ilość towaru, jaka znajduje się na magazynie (LoMag), ponieważ po kliknięciu przycisku LoMag zostanie wyświetlone okno dodawania numerów seryjnych, odpowiadających liczbie stanu początkowego.

Program Magazynowy
 • Ilość numerów seryjnych do wprowadzenia odpowiada ilości stanu początkowego.

Następnie w oknie LoMag wprowadzamy kolejno numery seryjne dla towarów znajdujących się już na magazynie - w polu LoMag podajemy numer seryjny towaru, a następnie klikamy LoMag. W bazie oprogramowania zostanie zapisany numer seryjny odpowiadający danej, bieżącej jednostce towaru.

Program Magazynowy

Po wprowadzeniu odpowiedniej ilości numerów seryjnych dla bieżącego towaru klikamy przycisk LoMag. Okna, LoMag, LoMag zostaną zamknięte.

 • W przypadku dodawania nowego towaru bez numerów seryjnych, w celu pominięcia procedury, używamy przycisk "Pomiń wprowadzenie S/N".

Numery seryjne na dokumentach PZ.

Podczas przyjmowania produktów na stan magazynowy, jesteśmy zobowiązani do określenia numerów seryjnych dla danych towarów. Przykładowo przyjmujemy na magazyn dwie nowe sztuki naszego towaru ("Telewizor LED 42"""). W tym celu tworzymy dokument LoMag. Dodajemy (LoMag) dwie sztuki naszego towaru, a po kliknięciu przycisku LoMag zostanie wyświetlone wcześniej poznane okno LoMag, w którym wprowadzamy numery seryjne bieżącego, przyjmowanego towaru.

Program Magazynowy
 • Ilość numerów seryjnych do wprowadzenia odpowiada ilości przyjmowanego towaru.
 • Podczas ruchów magazynowych nie istnieje możliwość pominięcia numerów seryjnych dla towarów zdefiniowanych w kartotece towarów, jako obsługujących numery seryjne.

Numery seryjne na dokumentach WZ.

Moduł numerów seryjnych podczas wydania towaru z magazynu jest nieco inny niż przy dokumencie LoMag. Przejdźmy zatem na dokument LoMag, otwórzmy okno dodawania nowego towaru, wyszukajmy nasz produkt ("Telewizor LED 42""), określmy ilość wydania towaru (przykładowo 3 szt.) oraz wybierzmy towar z konkretnych dostaw (przykładowo 2 szt. z dokumentu BO i 1 szt. z dostawy PZ000023/13 - M1), a następnie użyjmy przycisku LoMag, po którym zostanie wyświetlone okno LoMag.

Program MagazynowyProgram Magazynowy

W module LoMag znajdziemy listę numerów seryjnych bieżącego, wydawanego towaru (LoMag). W celu określenia odpowiednich numerów seryjnych dla wydawanych towarów - zaznaczamy je w części okna LoMag, a następnie za pomocą klawisza LoMag przenosimy numery do części interfejsu LoMag.

Program MagazynowyProgram Magazynowy

Podczas wybierana numerów seryjnych zwróćmy uwagę na wybór dostaw, jakie określiliśmy w części LoMag w oknie dodawania nowego towaru na dokument.

Program Magazynowy

Dla przykładu były to 2 szt. z dokumentu BO i 1 szt. z dostawy PZ000023/13 - M1 - musimy zatem wybrać odpowiednie numery seryjne, czyli 2 numery nadane na dokumencie BO i 1 numer nadany przy przyjęciu magazynowym o nr. PZ000023/13 - M1 (patrz poniżej).

Program Magazynowy

Poprawność wybranych numerów seryjnych została zasygnalizowana komunikatem OK.

W przypadku błędnego określenia numerów seryjnych do wybranych dostaw, program LoMag zauważy różnicę i wyświetli komunikat błędu. Oprogramowanie uniemożliwi kontynuację pracy, do czasu określenia przez magazyniera poprawnych numerów seryjnych, przyporządkowanych odpowiednim dostawom.

Program Magazynowy
 • Ilość oraz rodzaj numerów seryjnych do wybrania odpowiada ilości i rodzajowi wydawanego towaru.

Istnieje również możliwość automatycznego przypisania numerów seryjnych przez oprogramowanie LoMag, używając przycisku LoMag.

Program Magazynowy
 • Korzystając z metody „Przypisz automatycznie” należy pamiętać o sprawdzeniu, czy przypisane numery seryjne odpowiadają numerowi na fizycznej jednostce.

Po wybraniu odpowiednich kodów seryjnych klikamy LoMag. Po czym towar zostanie dodany na dokument wraz z numerami seryjnymi.

Moduł LoMag lub LoMag, znajdziemy również na pozostałych dokumentach magazynowych (LoMag, LoMag, LoMag, LoMag, LoMag, LoMag, LoMag).

Historia numerów seryjnych.

Moduł LoMag służy do sprawdzenia historii towaru z danym numerem seryjnym; można go uruchomić z menu głównego LoMag.

Program Magazynowy

Historię numerów seryjnych można wyświetlić za pomocą pola wyszukiwań LoMag - wprowadzając cały lub częściowy numer seryjny.

Program Magazynowy

Powyższy przykład wyświetla historię ruchów magazynowych dla przykładowego numeru seryjnego "NS000123456".

Istnieje również możliwość wyszukania numerów seryjnych na podstawie fragmentu tekstu, na przykład po nazwie produktu - w tym celu korzystamy z pola LoMag.

Program Magazynowy

Należy podkreślić różnicę powyższych rodzajów wyszukiwań. Wyszukanie historii po numerze seryjnym wyświetliło historię dla danego wyszukiwanego numeru seryjnego, natomiast wprowadzając nazwę towaru w polu LoMag, została wyświetla historia wszystkich numerów seryjnych tego towaru.

1.9 Obsługa numeru serii i datę ważności towaru.

W przypadku, gdy na magazynach znajdują się towary, które posiadają datę ważności, (np. lekarstwa, artykuły spożywcze) możemy użyć funkcji numerów serii i datę ważności w celu oznakowania i zabezpieczenia towarów przed zbyt długoterminowym magazynowaniem, co w konsekwencji prowadzi do degradacji towaru.

Numer serii i data ważności na dokumentach PZ.

W celu włączenia obsługi numerów serii i dat ważności produktów zaznaczamy funkcję LoMag dostępną w ustawieniach oprogramowania LoMag. Następnie przechodząc na dokument LoMag dodając (LoMag) nowy towar, znajdziemy nowe pola dotyczące daty ważności oraz numeru serii towaru.

Program Magazynowy

Wraz z przyjmowaniem towaru na magazyn określamy jego datę ważności i numer serii.

Program Magazynowy
 • Numer serii jest kodem złożonym z ciągu cyfr lub/i liter, który możemy dowolnie definiować. Jest dowolną informacją, która informuje nas o danej dostawie.

Podczas przyjęcia towaru na stan magazynowy został utworzony dokument PZ wraz z informacjami o numerze serii i dacie ważności przyjętego towaru.

Numer serii i data ważności - Raport towarów.

W celu monitorowania dat ważności towarów używamy narzędzia LoMag dostępnego w części menu głównego LoMag. Znajdziemy w nim szczegółowe informacje na temat towarów w magazynie.

Program MagazynowyProgram Magazynowy

Dla szybszego wyświetlenia interesujących nas towarów możemy określić grupę towarów (LoMag). Po wybraniu grupy zostaną wyświetlone jej towary. W kolumnie LoMag znajduje się informacja na temat daty ważności danego produktu. Kategorie tą możemy posortować, klikając w pozycję kolumny LoMag.

Program Magazynowy

Numer serii i data ważności na dokumentach WZ.

Numer serii i data ważności towaru odgrywa również ważną rolę na dokumentach LoMag. Otwórzmy okno dodawania nowego towaru na dokument LoMag oraz wybierzmy towar, któremu została nadana informacja o serii i dacie ważności.

Program Magazynowy

W części okna LoMag wyświetlają się wszystkie dostawy na magazyn z danym towarem. Wyświetlają się w niej również informacje o serii i dacie ważności, która może być pomocna w wybraniu odpowiedniego zestawu do wydania - jak wybrać towar z konkretnej dostawy na dokument LoMag opisaliśmy szczegółowo tutaj (patrz punkt "8. Podgląd i wybór dostaw - wybór towaru na dokument z konkretnej dostawy.")

1.10 Obsługa grupowania towarów na dokument.

Grupowanie towarów na dokumentach magazynowych to prosta funkcja do sumowania, łączenia tych samych towarów na jednym dokumencie. Aby skorzystać z możliwości funkcji sumowania towarów na dokumentach, zaznaczamy (LoMag) pole LoMag dostępne w ustawieniach. Przechodzimy na jeden z dostępnych dokumentów w aplikacji LoMag, np. LoMag, następnie na dokument wprowadzamy dwukrotnie ten sam towar o różnych cenach.

Program Magazynowy

Korzystamy z przycisku LoMag (dostępnego w polu narzędziowym modułu dokumentu), w celu sprawdzenia, jak program sumował dwa identyczne towary o różnych cenach (PODGLAD WYDRUKU #1).

Program Magazynowy

Poniższy PODGLAD WYDRUKU #2 - przedstawia ten sam dokumentu magazynowy, jednakże bez zastosowania funkcji sumowania towarów na dokumencie.

Program Magazynowy

Jak widzimy na PODGLAD WYDRUKU #1 ten sam towar został sumowany oraz została wyliczona średnia cena tych towarów.

Sumowanie towarów na dokumentach magazynowych może zostać wyłączone dla danego, pojedynczego dokumentu, odhaczając (LoMag) pole LoMag dostępne w interfejsie okna dokumentów magazynowych (patrz poniżej).

Program Magazynowy

1.11 Lokalizacje magazynowe

Lokalizacje magazynowe (miejsca adresowe) umożliwiają sprawne określenie miejsca składowania towaru. Są niezbędne w przypadku, gdy mamy dużą ilość asortymentu rozmieszczonego w kilku pomieszczeniach lub na wielu regałach. W celu zastosowania funkcji lokalizacji magazynowej jesteśmy najpierw zobowiązaniowi do włączenia jej w module LoMag - w tym celu należy zaznaczyć LoMag pozycję funkcji LoMag.

Po włączeniu obsługi lokalizacje magazynowe, w górnym menu oprogramowania, w części LoMag pojawił się nowy moduł LoMag

Program Magazynowy

Otwórzmy zatem nowy moduł LoMag umożliwiający dodanie nowej lokalizacji na magazynie.

Program Magazynowy

Używając przycisku LoMag dodajmy nową lokalizację na magazynie. W oknie LoMag znajdziemy dwa pola LoMag, oraz LoMag.

W polu LoMag należy zdefiniować oznaczenie lokalizacji składowanego towaru. Taki kod może mieć dowolnie określoną i wybraną przez nas formę. Zaleca się utworzenie standardu, dzięki któremu wszystkie lokalizacje będą posiadać jednoznaczny format, który już sam w sobie będzie posiadał zdefiniowaną lokalizację. Format kodu lokalizacji magazynowej może mieć postać poniższego przykładu:

Program Magazynowy

Gdzie:

#n - oznacza numer komory magazynowej

rr - oznacza numer regału

p - oznacza poziom regału "rr"

Tworząc kod w taki sposób możemy łatwo zdefiniować i odnaleźć daną lokalizację. Warto pamiętać, że standard oznaczeń lokalizacji magazynowych jest do naszej dyspozycji i może zawierać dowolne informacje.

W module LoMag znajdziemy również pole LoMag służące do szczegółowego opisywania miejsca składowego.

Dodajmy zatem jedną, przykładową lokalizację, kończąc czynność przyciskiem LoMag.

Program Magazynowy

Utworzona lokalizacja została zapisana i jest dostępna w module LoMag. W celu ułatwienia pracy przy określaniu lokalizacji magazynowych, funkcja ta jest również dostępna na dokumentach magazynowych, w których możemy na bieżąco definiować nowe lokalizacje magazynowe dla przyjmowanych towarów na stan.

Program Magazynowy

Podczas pracy z dokumentami magazynowymi istnieje możliwość wybrania zdefiniowanej już wcześniej lokalizacji (używając przycisk LoMag) lub utworzenia nowej (za pomocą przycisku LoMag) dla danego (np. przyjmowanego) towaru.

Program Magazynowy

Określoną lokalizacje dla danego towar można sprawdzić w module LoMag, w kolumnie LoMag. Domyślnie kolumna LoMag jest niewidoczna, aby się pokazała w zestawieniu w "Wyszukiwanie w magazynie" należy ustawić jej widoczność w ustawieniach okna – wykorzystując w tym celu przycisk LoMag.

Program Magazynowy

W celu sprawdzenia miejsca przechowywanego towaru (z danego ruchu magazynowego), skorzystamy z modułu LoMag, dostępnego w górnym menu – LoMag.

W przypadku, gdy zamiast lokalizacji danego towaru, interesuje nas dane miejsce w magazynie, korzystamy z poznanego już modułu LoMag; informacja na temat tego, co znajduje się w danej lokalizacji magazynowej, jest wyświetlana w kolumnie LoMag.

Program Magazynowy

Warto dodać, że jedno miejsce magazynowe może zawierać kilka różnych towarów.

Program Magazynowy

Równocześnie jeden towar może być przechowywany w wielu różnych lokalizacjach.

Program Magazynowy

Moduł LoMag umożliwia również sprawdzenie wolnych miejsc magazynowych - w tym celu należy skorzystać z funkcji sortowania danych, klikając w pozycję kolumny LoMag (patrz poniżej).

Program MagazynowyProgram Magazynowy

Może się zdarzyć, że musimy przesunąć towar w inne miejsce na magazynie, co wiąże się również ze zmianą zdefiniowanej lokalizacji w oprogramowaniu. Do tego celu można wykorzystać dokument przesunięcia międzymagazynowego - włączymy go za pomocą klawisza F7. Dodając wybrany towar do przesunięcia, określamy jego nowe położenie (LoMag) oraz z pola LoMag określamy konkretną dostawę, która zostanie przeniesiona do nowej lokalizacji.

Program MagazynowyProgram Magazynowy

1.12 Zatwierdzanie ilości towaru po odczytaniu kodu kreskowego.

Funkcja zatwierdzenie ilości towaru po odczytaniu kodu kreskowego służy do automatycznej pracy z czytnikiem kodów. Praca wspomagana tą funkcją przyspiesza proces skanowania produktów – możemy kolejno skanować towary czytnikiem nie używając klawiatury(do zatwierdzenia zeskanowanego kodu). Szczególnie przydatne przy bezprzewodowym czytniku lub gdy skanowana ilości jest zawsze taka sama.

1.13 Wyłączenie funkcji dodatkowych na dokumentach magazynowych.

W celu wyłączenia funkcji dodatkowych, jakie zostały opisane powyżej w niniejszej instrukcji, przechodzimy do ustawień oprogramowania (LoMag), a następnie odhaczamy (LoMag) daną funkcję, w celu jej wyłączenia (z dokumentów).

Program Magazynowy

2. Numeracja dokumentów magazynowych.

Oprogramowanie Lomag umożliwia nam dowolne konfigurowanie automatycznej numeracji dokumentów magazynowych. Domyślnie dokumenty mają oddzielną numerację dla każdego typu i magazynu w danym roku. Możemy utworzyć własne szablony numeracji dokumentów, wykorzystując znaki opisowe i specjalne(klucze).

Znaki opisowe są to znaki informujące nas najczęściej o typie dokumentu, (np. "PZ" - dokument przyjęcia na magazyn, "WZ" - dokument wydanie magazynowego). Znakami specjalnymi (kluczami) są natomiast informacje generowane automatycznie przez oprogramowanie(numer, rok, miesiąc itp.).

Znaki specjalne i ich oznaczenia:

 • $$$$$$$ - numer dokumentu, ilość "$" odpowiada wielkości numeru dokumentu magazynowego
 • yy - rok, którego dotyczy dokument ("yy" - dwie ostatnie cyfy roku (np. "13"), "yyyy" - pełen rok (np. "2013")
 • mm - miesiąc
 • dd - dzień
 • MAG - nazwa magazynu

W celu zdefiniowania własnego szablonu numeracji dokumentu magazynowego przechodzimy do ustawień oprogramowania, do części LoMag.

Program Magazynowy

Następnie z pola LoMag wybieramy rodzaj dokumentu, dla którego chcemy ustawić szablon numeracji.

Program Magazynowy

Po wybraniu rodzaju dokumentu, w polu LoMag wprowadzamy swój wzór numeracji dokumentu magazynowego.

Program Magazynowy

Przykładowy wzór numeracji dokumentu

W celu utworzenia szablonu dla przyjęcia magazynowego tylko z numerem i rokiem utworzenia dokumentu - w polu LoMag wprowadzamy wzór "PZ $$$$$$/yy", gdzie "PZ" - jest znakiem opisowym, informującym nas o rodzaju dokumentu, "$$$$$$" - jest znakiem specjalnym, generującym numeracje oraz znak "yy", nadający dwie ostatnie cyfry roku utworzenia dokumentu.

Program Magazynowy

Po zapisaniu zmian, numer na dokumencie będzie przedstawiał się następująco:

Program Magazynowy

Szablon ten definuje się dla dokumentu przyjęcia magazynowego z oddzielną numeracją w każdym roku, ale wspólną dla wszystkich magazynów.

 • np. w magazynie 1: PZ 00001/13, kolejny dokument PZ w innym magazynie będzie miał numer: PZ 00002/13

W taki oto sposób za pomocą znaków opisowych oraz znaków specjalnych możemy utworzyć własny, dowolny szablon numeracji dokumentów magazynowych w środowisku LoMag.